Відбулось чергове засідання Крайової Управи в США

В суботу, 8 листопада 1986 p., у Нью-Йорку відбулось чергове засідання крайової управи Українського Патріярхального Товариства в США. Прочитання протоколу з попереднього засідання, що його перевів секретар Василь Никифорук, не викликало жодних завваг. Голова Т-ва інж. О. Пришляк подав короткий звіт з проведеної праці, а поодинокі члени управи доповняли його звіт. При звітуванні згадано про нараду провідних патріярхальних діячів, що відбулась на початку вересня ц.р., у Боффало, на якій, було обрано на голову Українського Патріярхального Світового Об’єднання інж. Василя Колодчина до кінця чергової каденції, і таким чином президія УПСО і надальше залишилась у Детройті.

При обговорені праці звернено увагу на акцію переведення збірки підписів під петиціями до Папи Івана-Павла II, звернено увагу, що акція ще не всюди пройшла і до неї не всі серйозно поставились. Тому вирішено, щоб цю справу припильнувати і її чимскоріше успішно закінчити.

Особливу увагу звернено на заплянований Світовий Конгрес Мирян, що має відбутись у наступному, себто 1987 році у Римі. В цій справі повинні бути відповідні оголошення і заклики у нашій пресі, щоб була занотована якнайбільша участь мирян. Можливо, що коли буде відповідне число зголошених на таку поїздку, то можна буде замовити окремий літак, що значно знизить кошти подорожі.

Наші члени вже тепер повинні рішитись, чи вони зможуть взяти безпосередню участь у Світовому Конгресі Мирян, що повинен відбутись восени наступного року. З нагоди Світового Конгресу Мирян повинна відбутись окрема авдієнція у Папи Івана-Павла II, на якій мають бути йому передані зібрані підписи. До речі, восени наступного року мають відбутись у Римі Синод українських владик і Папський синод. Ідеться тільки про те, який буде найкращий час для Конгресу Мирян.

Ще раз обговорено питання чергового крайового з’їзду Українського Патріярхального Товариства в США, який запляновано відбути в суботу, 4 квітня 1987 року, в Нью-Йорку. Намічено резолюційну, статутову і верифікаційну комісії. Номінаційна комісія була вибрана ще на попередньому засіданні і вже почала працювати, відбувши кілька нарад для обговорення ситуації і кандидатів до управи.

Окремо обговорено проблему відзначення тисячоліття християнства Руси-України. Були думки, щоб наші святкування відбувались скоріше, ніж запляновані у Москві. Вирішено, що в цій справі ми не маємо найменшої потреби змагатись з Москвою, але поставити наше святкування на високому рівні. Ми свідомі, чого можна сподіватись з боку червоної імперіялістичної Москви, яка бажає собі привласнити здобутки українського християнства. Наше відзначення тисячоліття християнства Руси-України повинно бути сперте на правдивих фактах.

Обговорено заяву державного секретаря Римської Церкви кардинала Августина Казаролі, де він сказав, що Східні Католицькі Церкви стоять на перешкоді в екуменічному зближенні між Римо-католицькою Церквою і православ’ям, як також звернено увагу на заяву префекта Східньої Конгрегації, який сказав, що українці-католики вже більше не домагаються патріярхату і є задоволені тим, що мають. Вирішено, щоб в цій справі поробити певні заходи та донести нашу опінію до порушених питань.

Ще раз обговорено питання правного оформлення Українського Патріярхального Товариства тут, на сході США. В загальному наради пройшли в діловому дусі. Крім цього обговорено низку інших поточних питань діяльности Товариства. Чергове засідання намічено на кінець лютого або початок березня 1987 року. Голова О. Пришляк подякував усім членам управи за безпосередню, активну й ділову участь у засіданні. Молитвою закрито засідання.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt