Відбулись чергові Загальні Збори делегатів Українського Краєвого Патріярхального Об’єднання у Лондоні

14 травня 1983 р. відбулись чергові Загальні Збори Делегатів Українського Крайового Патріярхального Об’єднання (УКПО) Помісної УКЦеркви на Велику Брітанію, у Лондоні, у приміщенні Філії Українського Католицького Університету, у яких взяло участь 93 умандатованих делегатів і гості.

Наради зборів відкрив голова інж. Теодор Кудлик, вітаючи учасників. Наради розпочато молитвою, яку провів о. мітр. Іван Музичка. Для керування нарадами вибрано президію у складі: І. Скальський — голова, І. Федечко — заступник, П. Щур і Ю. Чубатий — секретарі. Учасники зборів покликали почесну президію, до якої увійшли: о. Іван Музичка і представники від різних установ та організацій, які є рівночасно дійсними членами Патріярхального Об’єднання. Для успішнішого проведення нарад вибрано комісії: верифікаційно номінаційну, бюджетову і резолюційну.

На збори прийшло привітання від Патріярха Йосифа, яке учасники вислухали з окремою увагою і відгукнулись гарячими оплесками. Безпосередньо збори привітав від УКУ о. Іван Музичка і отці: Микола Матичак, Я. Гаврилюк, М. Ратушинський, Євген Гарабач і Й. Лещишин. Далі слідував цілий ряд привітів від різних українських установ й організацій.

Уступаюча управа подбала і надрукувала обширний і докладний звіт з проведеної праці за звітний час, що його одержав кожний учасник. Окремо звітували уступаючий голова Теодор Кудлик і скарбник Іван Равлюк. У звітах подано докладну і всеохопну картину проведеної праці. Учасники зборів одержали повний образ праці, як також загальної ситуації на терені Великої Брітанії. У звітах була подана не тільки поточна праця, але всі заходи у справі наладнання конфлікту з єп. А. Горняком. У організаційному звіті було відзначено, що Об’єднання на 31 березня 1983 р. має 77 Відділів, які охоплюють разом 4,806 членів. Слід при цьому завважити, що Об’єднання, крім безпосереднього членства, має своїми членами також існуючі установи й організації на терені Великої Брітанії. Після звітів управи і звіту Контрольної Комісії відбулась дискусія, у якій взяли слово 12 осіб. На порушені дискутантами питання давали відповідь голова Т. Кудлик і секретар Ілля Дмитрів.

Під час нарад зборів окрему увагу було присвячено «Зверненню владик Священного Синоду УКЦеркви до вірних», яке було надруковане у святочно-великодньому числі «Української думки». З обговорення і дискусії над вище названим «Зверненням…» випливало, що учасники зборів, як також у загальному всі вірні були розчаровані його формою і змістом. В загальному Священний Синод нашої Церкви, що відбувся в лютому ц.р. одержав позитивну оцінку, а зміст «Звернення…» ніяк не виправдував тієї оцінки і сподівань вірних. На багато порушених питань у цій справі давав відповіді, пояснення і вияснення о. Іван Музичка.

Після закінчення дискусії уступаючій управі висловлено довір’я. Дальше слідували звіти поодиноких комісій. Верифікаційно-номінаційна комісія запропонувала загальним зборам нову управу УКПО, що її знову очолив інж. Теодор Кудлик. Збори прийняли резолюції, які містимо на іншому місці. У загальному наради Загальних Зборів УКПО пройшли у діловій атмосфері.