Відбулись Загальні Збори Комітету Громадської Дії за Патріярхат Помісної УКЦеркви в Чікаґо

В неділю, 1 травня 1977 р. відбулись Звичайні Загальні Збори Комітету Громадської Дії за Патріярхат Помісної УКЦеркви в Чікаґо. Зборами керувала президія у складі д-р А. Гаєцький — голова, ред. М. Панасюк — секретар. Також обрано Номінаційну комісію, на чолі з д-ром Р. Кобелецьким. Уступаюча управа склала звіт проведеної праці. Звітував голова д-р Гр. Щербанюк в імені управи, д-р Роман Смик подав докладний звіт з переведеної єпархіяльної збірки Патріяршого Фонду. За фінансового референта склав звіт мґр. Б. Бровар. Після звітів відбулась дискусія і уділено абсолюторію уступаючій управі. Номінаційна Комісія запропонувала наступний склад управи: інж. Роман Бігун — голова, д-р Іван Лесейко, д-р Р. Кобилецький і пані Меланія Сениця — заступники голови, ред. М. Панасюк — секретар, Орися Бурдяк — скарбник, д-р Р. Смик — референт збірки Патріяршого фонду, Ярослав Загородний, Володимир Бардиґула, інж. Іван Деркач, М. Карачевський і Мирон Панчук — члени управи. До Контрольної Комісії увійшли д-р Г. Щербанюк — голова, мґр. Емілія Бровар і д-р Павло Питель — члени.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt