Відбулись Загальні Збори т-ва за Патріярхальний Устрій УКЦеркви в Елізабет, Н.Нж.

Загальні Річні Збори т-ва за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦ в Елізабеті відбулися дня 23-го квітня 1977р. в церковній залі парафії св. Володимира в 6-тій год. вечора в присутности 27-ох членів. Збори відкрив голова Товариства Михайло Іванців витаючи всіх присутних та подав порядок нарад, який принято без змін. На предсідника зборів вибрано Мих. Іванціва, а на секретара Ярослава Закаляка. В склад Номінаційної Комісії увійшли: М. Пінковський – голова, І. Левицька і К. Шперун – члени.

З огляду на неприсутність П. Боднаренка протокол із Загальних Річних Зборів відчитав Е. Мельничук. Обширний та докладний звіт про працю Т-ва подав голова М. Іванців. З більших досягнень за минулий рік були дві імпрези, а саме: Просфора та Забава, які принесли 1300 дол. приходу. Крім цього Т-во вислало 150 дол. до Головної Управи на конто членських внесків, 100 дол. на пресовий фонд журналу «Патріярхат» та 50 дол. на фонд придбання іконостасу у місцевій церкві св. Володимира.

У свому звіті М. Іванців згадав, що члени нашого товариства брали участь у всіх З’їздах та нарадах, які відбувалися у філядельфії і Ню Йорку. На окрему увагу заслуговує участь наших членів у Євхаристійному Конгресі в Філядельфії. Члени нашого Тов. за Патріярхальний Устрій УКЦ в Елізабеті допомагають також у влаштовуванню «Бінґа» місцевою парафією св. Володимира та приготовляють «печиво» для учасників.

Назагал наш Відділ жив активним життям за що належиться подяка усім членам Управи, а зокрема Е. Мельничукові за його велику поміч у праці Товариства.

У касовому звіті Іван Полянський подав до загального відома, що за 1976 рік було приходів на загальну суму 4,601 дол., а розходів на 4.331 дол. Сальдо на сьогоднішний день виносить 270 дол.

За Контрольну Комісію звітував Мирон Пінковський, який у звіті зазначив, що касова книга була проваджена в порядку. Є також усі касові прилоги але у касовій книзі не є вписаний окремий фонд Верховного, який за ввесь час діяльности Товариства виказав загальну суму 9.988 дол.

Над звітами Управи і Контрольної Комісії вивязалася жива дискусія в якій брали участь: В. Бойчук, Е. Мельничук, Я. Закаляк, М. Пінковський, Є. Іванців і П. Штабалюк. По уділенню абсолюторії Уступаючій Управі і Контрольній Комісії голова Номінаційної Комісії М. Пінковський подав листу кандидатів до нової управи Товариства яку присутні прийняли одноголосно. До нової управи Т-ва увійшли: голова — Євген Іванців, заст голови — Едвард Мельничук, секретар — Павло Боднаренко, скарбник — Іван Полянський, вільні члени: Ольга Заремба, Богдан Ґолда, і Ярослав Закаляк. КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ: Голова — Мирон Пінковський, члени: Ірина Левицька, Володимир Заблоцький.

В точці внески та запити М. Пінковський подав внесок, щоб в цьому році наше Т-во за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦ в Елізабет відзначило окремою імпрезою 85-ліття життя і 60-ліття священства Блаженнішого Патріярха Йосифа. Внесок прийнято одноголосно. В. Бойчук подав думку, щоб наше Товариство влаштувало пікнік на Українському Селі в Бавнд-Бруку для придбання фондів для Блаженнішого Патріярха.

На закінчення М. Іванців – нововибраний голова закликав присутніх членів Товариства до збірки на Постійний Патріярший Фонд, що його за благословенням Патріярха Йосифа і проголосило Товариство «Св. Софія». Рівночасно зложив подяку членам Товариства П. і К. Шперунам за їхній дар на Патріярхальний фонд в сумі 1.000 дол.

Закриваючи Загальні Річні Збори Товариства гол. Товариства М. Іванців подякував за довіря і заявив, що доложить усіх зусиль та старань, щоб на слідуючий рік праця Товариства за Патріярхальний Устрій в Елізабет увінчалася ще кращими успіхами як у минулому році.

Учасник