Відбулись Загальні збори УПТ-ва в Аргентіні

Загальні Збори Українського Патріярхального Товариства відбулися 5 вересня 1992 р. Зі звітів управи ми довідалися, що управа відбувала свої засідання кожного місяця, на яких були обговорювані актуальні справи Товариства та нашої Церкви в Україні і в діяспорі. Вислано до Папи Івана-Павла II лист-прохання, щоб Апостольська Столиця визнала Українську незалежну державу. Члени управи також брали участь у праці в інших організаціях і в Українській Центральній Репрезентації.

Радісно вітали переїзд Патріярха Мирослава-Івана Кардинала Любачівського до осідку Патріярхії собору св. Юра у Львові. Слова «За єдність Церкви і народу» займали вагоме місце в нашій праці і старалися практикувати у нашому житті. Цікавились нашою Церквою Польщі. Деякі члени з управи побували на Україні, зложили візиту Митрополитові Володимирові Стернюкові і висловили признання за його віддану підпільну працю.

Очевидно окреме місце займала справа визнання Патріярхату УГКЦ. Ця справа була стало порушувана, бо зволікання Апостольською Столицею визнання цієї гідности для УГКЦ є кривдячим для всього українського народу. Не знаходимо жодних ні правних, ні канонічних обставин, щоб оправдували зволікання. Швайцарський досконалий знавець ситуації в московській патріярхії сказав, що західні екуменісти не здають собі досьогодні справи, що представники РПЦеркви були нещирі, бо їх Церква переконана, що вона єдина є істинною Церквою, а всі інші єретичними. Відзначено 100-ліття з дня народження Патріярха Йосифа і перенесення його тлінних останків до Львова.

Владика Михайло Микицей так до нас писав: «Ваша праця дає великий вклад до релігійного і національного відродження нашого народу, тому вам належиться велика дяка та найкращі гратуляції».

Контрольна Комісія перевірила касову книгу й поставила внесок на уділення довір’я уступаючій управі. Цей внесок Загальні Збори одобрили.

Уступаючий, основник і довголітній голова, мгр Антін Хлопецький іменований Загальними Зборами почесним головою Товариства за віддану працю.

Нову управу очолив Осип Ткачук, Роман Зінко — заступник голови, Василь Новотаський — секретар, Роман Сасик — скарбник, інж. Ростислав Ільницький і Олександер Литвин — члени. Контрольна Комісія: інж. Степан Тауридзький і Яромир Фесолович.

А. Хлопецький

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

4 (474) 2019 2019-4-obklad-w