Відбулись Загальні Збори Відділу Українського Патріярхального Т-ва в Нью-Йорку

В неділю 23 травня 1982 p., в Українському Народному Домі відбулись чергові Загальні Збори Відділу Українського Патріярхального Т-ва в Нью-Йорку. Голова відділу Т-ва, мґр Ярослав Щербанюк, привітав членів Т-ва, провів молитву та відкрив Загальні Збори. Для керування нарадами вибрано президію в складі: Ярослав Пастушенко — голова, Люба Артимишин — заступниця голови і Василь Никифорук — секретар. Збори прийняли запропонований порядок нарад, вибрали номінаційну комісію, вислухали протокол з попередніх загальних зборів, який прочитав Василь Никифорук, та прийняли його без змін і завваг.

Загальний звіт з дворічної праці склав голова Я. Щербанюк. Він підкреслив у звіті не тільки пророблену працю за останню каденцію, але також висловив критичні завваги до проведеної праці. Більше докладний звіт склав секретар Ярослав Клим. Він розповів про всю проведену працю за звітовий період: скільки відбулось засідань, ширших сходин, які відбуто імпрези, які були виголошені доповіді на форумі нашого Т-ва. Відмітив, що Т-во вже декілька років улаштовує спільне свячене, яке є корисною імпрезою, де члени Т-ва й запрошені гості в дружній атмосфері проводять цей час. Окремо підкреслив успіх Ювілейного Концерту, улаштованого року на пошану Патріярха Йосифа з нагоди його 90-річчя. Вказав, як багато треба було вкласти праці для підготовки цього концерту. Все ж таки Ювілейний Концерт був на високому мистецькому рівні та був одною з кращих імпрез на терені Нью-Йорку. Він також відмітив деякі недоліки у праці Т-ва.

Скарбник Т-ва Ярослав Пастушенко подав звіт з фінансів, подаючи поодинокі позиції, прибутки та видатки з імпрез. Відмітив, що переведена збірка на «Дар Любови» для Патріярха Йосифа, що її ініціятором був Я.Клим, принесла гарні наслідки в сумі $13,250.00, які переслано Патріярхові Йосифові до Риму. Належить підкреслити, що звіти були ділові, а поруч з тим самокритичні.

Над вислуханими звітами відбулась дискусія, в якій порушено цілу низку питань. Довшу аналізу праці висловив д-р Роман Осінчук. Дещо навів з римських святкувань. Назвав позитиви і деякі недоліки. Підкреслив гарний почин збірки на «Дар Любови» для Патріярха Йосифа. Також зупинився над завданням Т-ва Св. Софія, висловив деякі побажання щодо журналу «Патріярхат», який виконує добру працю. Григорій Бакуменко наголосив, що все ще серед наших деяких священиків немає належного зрозуміння до проблем патріярхату. Галина Кіляр ставила питання в справі збірки на «Дар Любови». Микола Галів відмітив, що питання українського патріярхату набрало великої ваги, хоч все ще дехто старається це питання звужувати до магічного вислову «Патріярхат». Тут не йдеться про саме слово, але радше про зміст, про інституцію, яка має об’єднувати всі наші дієцезії в розсіянні й творити одну координуючу цілість. Згадав також заяву Білі Ґрагама, яку він зробив для преси у Москві.

Звіт з переведеної перевірки праці склав Мирослав Пастушенко, підкреслюючи, що все діловодство і касові записи знайдено в найкращому порядку. З рамени Контрольної Комісії подав пропозицію на уділення абсолюторії уступаючій управі. Пропозицію прийнято оплесками.

В імені номінаційної комісії Григорій Бакуменко подав звіт з переведеної праці, відмічуючи, що їм не все вдалося зробити. Мають укомплектовані всі органи Т-ва, але ще не вдалося підшукати нового голови Відділу. Голова номінаційної комісії висунув на голову Т-ва кандидатуру Миколи Галіва. Запропонований відмовлявся, але з огляду на ситуацію і прохання учасників зборів прийняв обов’язок голови Т-ва. Після цього вибрано управу, яка на першому засіданні управи розподілила функції наступно: Микола Галів — голова, Ярослав Клим — секретар, Ярослав Пастушенко — скарбник, Григорій Бакуменко — картотека, Любомир Зєлик — заступник голови, Наталія Соневицька — імпрезовий відділ, Зеновія Никифорук — організаційний відділ, Наталія Білоус і Зенон Машталір — члени управи. Контрольна Комісія: Ярослав Щербанюк, Олександра Куницька, Мирослав Пастушенко і Галина Кіляр. Товариський суд: Василь Палідвор, Іван Дорожинський, Петро Дармограй і Ярослав Дацьків. Рада мирян: Люба Раковська, Юрій Костів і Іван Вербовський.

З огляду на те, що восени цього року, приспішено має відбутись черговий крайовий з’їзд, вибрано делегатів на цей з’їзд. Загальні Збори прийняли нову членську вкладку (5 дол. на рік), починаючи з 1983 року. Загальні Збори ухвалили вислати окреме привітання для Патріярха Йосифа, а також вирішили привітати члена своєї родини, маестра Йосифа Гірняка з появою його книжки спогадів. Збори вирішили вислати протестного листа Білі Ґрагаму за його неправдиві заяви, які він подав пресі у Москві.

На закінчення новообраний голова висловив подяку президії зборів на чолі з Я. Пастушенком за ділове переведення зборів, подякувавши всім присутнім за вибір та активну участь у зборах. Рівночасно закликав і просив всіх до спільної співпраці для добра Помісної УКЦеркви й українського народу. Загальні Збори пройшли у дружній і діловій атмосфері. Наради зборів закінчено молитвою, що її провів новообраний голова.

М.Г.