Відбулися загальні збори Товариства за патріярхальний устрій Української Католицької Церкви

8 червня цього року відбулися в Нью Йорку, в залі Українського Народного Дому приписані статутом товариства Загальні Збори, з участю делегатів і гостей. Умандатованих голосів було 90, а голосуючих 69 осіб. (Із віддалених міст делегати голосували п’ятьма мандатами, згідно з постановою статуту товариства).

Слово привіту виголосив Йосип Гріняк, який зачитав також привітання і благословення від Патріярха Йосифа І такого змісту:

* * * * *

Ватикан, дня 22 травня 1974

Світлі збори!

Нехай Господь благословить Ваш Крайовий З’їзд Товариства за Патріархальний Устрій Української Католицької Церкви, яке було зразком і для інших своєю діяльністю, жертвенністю і пробоєвістю. Мирна і свобідна виміна думок, під надтхнінням Святого Духа, нехай вкаже дальший напрям, далекосяглої і многоважної творчости Товариства для Церкви і Народу. Підбадьоруючий підсумок дотеперішньої праці, нераз в дуже важких умовинах, нехай буде заохотою до дальших подвигів.

Благословення Господнє на Вас!

+ Йосип Сліпий

 * * *

До Почесної Президії покликано Мати Марію Должицьку, о. Ярослава Шуста і пана Йосипа Гріняка. Ділову президію вибрано в такому складі: інж. М. Тим’як (голова), др. М. Барусевич (заступник), др. Ю. Колтун і С. Гробельський (секретарі).

Згідно з програмою Збори вибрали виборчу, верифікаційну та резолюційну комісії, заслухали звітів управи, реферату, дискусії і вибрали управу на наступних два роки в такому складі:

Голова: др. Мирослав Навроцький

Члени Управи:

Мґр. Ева Піддубчишин
Др. Леонід Рудницький
Др. Володимир Процюк
Ред. Василь Пасічняк
Др. Ярослав Крив’як
Інж. Михайло Тим’як
П-на Христина Балко
П-ні Оксана Бережницька
П-на Уляна Кулиняк
Др. Володимир Бачинський
Інж. Володимир Медуха
Др. Ярослав Миндюк

Контрольна Комісія:

Др. Зенон Ґіль
Інж. Іван Куземський 
Др. Рома Навроцька
Мґр. Мирослав Субтельний
Др. Іван Сєрант

Товариський Суд:

Др. Василь Палідвор
П. Петро Яців
П. Іван Козак
П. Степан Гробельський

Рада Мирян:

Ред. Роман Данилевич
П-ні Емілія Майборода
П. Юрій Ганкевич
П. Володимир Сенежак
Др. Ю. Колтун 

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту