Відбулися загальні збори Відділу в Нью Йорку

В неділю, 4 травня 1980 р. відбулись, в Українському Народному Домі Загальні Збори Українського Патріярхального Товариства — Відділ в Нью Йорку. Збори розпочато молитвою. Голова Відділу мґр. Ярослав Щербанюк привітав членів Товариства і просив обрати президію Зборів для керування нарадами. На голову президії обрано д-ра Романа Осінчука, а на секретаря Василя Никифорука. Після затвердження порядку нарад та вибрання Номінаційної і Верифікаційної Комісій, уступаючий голова Я. Щербанюк склав звіт з проведеної праці. Його звіт був загальний, він більше у свойому звіті, чи своєрідному з’ясуванні звернув увагу на обрядові питання нашої Церкви. Детальний звіт з праці Управи склав секретар Управи Ярослав Клим. На основі звіту Я. Клима присутні могли побачити проведену працю уступаючої управи. У звітному часі управа Відділу улаштувала імпозантний концерт з приводу ювілейних святкувань Блаженнішого Патріярха Йосифа. В цій же самій каденції управа улаштувала спільне свячене для членів Т-ва й гостей, також улаштувала кілька доповідей на поточні церковні питання. Ярослав Пастушенко склав докладний звіт з фінансів Т-ва. Він вказав на поодинокі позиції, що складались на приходи, як також на розходи. Окремо звітував про збірку на Патріярший Фонд, підкресливши при тому, що для цієї справи Відділ не проводив окремих акцій, бо ці питання належать до Товариства Св. Софії. Звіт з переведеної контролі діяльности управи прочитав Любомир Зєлик. Голова президії д-р Роман Осінчук підкреслив, що хоч справа журнала «Патріярхату» не підлягає звітности відділу, але було б добре, якщоб його редактор поділився своїми інформаціями про журнал. Редактор журнала Микола Галів не був приготований до такої інформації, але він подав загальні дані про журнал, його досягнення і труднощі. Підкреслив, що журнал потребу більше піддержки під всіма аспектами. Якщо журнал появляється, то тільки тому, що гурт людей вкладає дармову працю і це направду велика пасвята тих, які віддано працюють для журналу і, то так з сторони редакції, як і адміністрації. Поруч з тим також кількома реченнями зупинився над питанням недавно відбутого Надзвичайного Синоду.

З рамені верифікаційної комісії склав звіт Зенон Машталєр, який підкреслив, що комісія перечитала протокол з попередних Загальних Зборів і ствердила, що всі записи зроблено вірно та запропонувала протокол приняти. При цьому зробив завваження, що було б добре, якщо б цей протокол був зачитаний, бо він був би нам багато чого пригадав.

Над заслуханими звітами відбулась коротка дискусія. В дискусії порушено проблеми праці Т-ва, вказано, що наше Т-во не існує тільки длятого, щоби існувати, але здійснювати важливу працю на церковному відтинку. Підкреслено, що без праці організованого мирянства не можна собі уявити відбуття Надзвичайного Синоду. Тому нам треба все більше і більше зорганізувати наше мирянство, щоби вони стали членами Відділу. Також чи мало уваги присвячено збірці Патріяршого Фонду. Це питання зокрема наголосив д-р Роман Осінчук, вказуючи на важливість, цього питання. Зараз існує більша потреба фінансового забезпечення певних надбань і для переведення різних праць, як будьколи перед тим. Після дискусії Любомир Зєлик з рамені Контрольної Комісії подав внесок на уділення абсолюторії уступаючій управі. Внесок прийнято.

Номінаційна комісія до якої входили: Любомир Зєлик, Григорій Бакуменко і Ярослав Клим, яка працювала ще перед Загальними Зборами, а на Зборах була затверджена подала висліди своєї праці. Любомир Зєлик, як голова сказав, що їм вдалося скласти управу Відділу, але не вдалося знайти кандидата на голову. Він запропонував, щоби зробити перерву на десять хвилин. Після перерви Любомир Зєлик сказав, що Комісії пощастило, бо мґр. Ярослав Щербанюк погодився бути головою управи Т-ва. Пропозицію принято оплесками. До управи Т-ва крім вже згаданого Я. Щербанюка, як голови увійшли: Микола Галів, Ярослав Клим, Ярослав Пастушенко, Григорій Бакуменко і Любомир Зєлик. Контрольна Комісія: Олександра Куницька — голова, Зенон Машталєр, Мирослав Пастушенко і Наталія Соневицька — члени, Товариський Суд: д-р Василь Палідвор — голова, д-р Остап Баран, д-р Аскольд Лозинський — члени і Дацьків Ярослав — заступник. Рада Мирян: Любов Раковська — голова, Юрій Костів, Богдан Береза — члени і Наталія Білоус — заступник.

Тому що не було інших внесків запропонований список членів керівних органів Відділу вибрано як повище зачитано. Загальні Збори закінчено молитвою, а голова Зборів подякував учасникам за участь.