Відбувся черговий З’їзд Крайового Українського Патріярхального Товариства в США

В Боффало, 4 квітня 1981 р. відбувся з’їзд делегатів Українського Патріярхального Товариства в США, в якому взяло безпосередню участь 49 делегатів, які заступали 97 умандатованих голосів. Були присутні делегати з таких місцевостей: Балтімор, Боффало, Дітройт, Клівленд, Кергонксон, Коговз, Індіяна, Нью-Йорк, Джерзі-Сіті, Пітсбурґ, Чікаґо, Рочестер, Філядельфія, Сиракузи. Слід відмітити, що деякі Відділи із східнього побережжя не були заступлені з огляду на віддаль. Правдою є, що найбільше скупчення зорганізованого мирянства є на сході Америки.

З’їзд відкрив, вітаючи делегатів, гостей й учасників, голова крайової управи Т-ва д-р Богдан Лончина. Вітаючи особистого представника Патріярха Йосифа о. д-ра Дмитра Блажейовського, промовець попросив його провести молитву, щоб Господь благословив наради з’їзду. Отець крилошанин Дмитро Блажейовський провів молитву і побажав успіхів у нарадах. З’їзд вшанував пам’ять померлої Матері Марії і членів Т-ва. Для керування з’їздом обрано президію у складі: інж. Сидір Тим’як — голова, д-р Микола Барусевич — заступник, Маріян Борачок і Мирослав Прийма — секретарі.

Прочитано привіт від Патріярха Йосифа. Також прочитано надіслані привітання від нововисвячених владик: митрополита Степана Сулика і єп. Іннокентія Лотоцького, прочитано листи від коадьютора Мирослава Любачівського і єп. Василя Лостена. Без найменшого сумніву надіслані привітання від наших владик для з’їзду, які містимо на іншому місці, мають не тільки куртуазійну форму, але певну незаперечну зміну настанови наших владик до зорганізованого мирянського руху. Серед привітань також прочитано привіт від Релігійного Т-ва «Св. Софія», привітального листа від голови Українського Патріярхального Т-ва (УПСО) проф. Петра Зеленого, який порушив цілу низку актуальних питань Т-ва. З’їзд привітав місцевий Український Конгресовий Комітет в Боффало.

Богдан Лончина запропонував, щоб зї’зд вислав привітальну телеграму до Патріярха Йосифа та листи-подяки владикам, що надіслали для з’їзду привітання, які учасники підтримали і схвалили оплесками.

Після вичерпання святочно-привітальних точок відкриття програми з’їзд прийняв запропонований порядок нарад і вибрав комісії: номінаційну: д-р Василь Маркусь, Оксана Бережницька, д-р Роман Осінчук, інж. Василь Колодчин, дир. Ярослав Пастушенко і д-р Володимир Пушкар; резолюційну: ред. Роман Данилевич, Рома Гайда, Микола Галів, Марта Крамарчук і Роман Ярош і верифікаційну: Василь Макух, Корнель Дзюба, Онуфрій Білоголовський і Михайло Мохнач.

До прочитаного протоколу з попереднього крайового з’їзду голова тодішньої президії Роман Осінчук ствердив, що протокол не відзеркалює повністю перебігу з’їзду. Із згаданою заввагою та іншими уточненнями прийнято прочитаний протокол.

Обговорювану частину з’їзду започаткував загальним звітом про цілість діяльности Т-ва голова д-р Богдан Лончина, звіт якого містимо на іншому місці. Василь Маркусь, як перший заступник голови, розповів про свою працю, проведену за звітну каденцію. Інж. Микола Кунинський подав касовий звіт. Дещо довший звіт подав головний редактор Микола Галів, підкреслюючи в основному недоліки журнала і труднощі в редагуванні. Відмітив брак авторів та більшого зацікавлення Відділів Т-ва журналом. Під кінець подав деякі сугестії по відношенні до фінансових питань. Продовження звіту про журнал «Патріярхат» був звіт адміністратора д-ра Володимира Пушкара. Він подав широку і проглядну картину праці й ситуації журнала, наводячи конкретні числові дані. Рома Гайда звітувала про організаційну ділянку Т-ва, проведену на східньому побережжі Америки. Роман Данилевич подав загальний звіт з переведеної контролі діяльности Т-ва, включаючи адміністрацію журнала. У звіті контрольної комісії був відсутній звіт про працю редактора журнала. За Товариський Суд звітував Роман Осінчук. Інж. Сидір Тим’як, звітуючи за Раду Мирян, сказав, що в останній каденції улаштовано «Мирянський конгрес», що відбувся восени 1980 р. у Філядельфії. Він підкреслив, що Рада Мирян є дорадчим органом для управи Т-ва. Поруч з цим підкреслив великий вклад праці для Т-ва і в загальному для зорганізованого мирянського руху та патріярхальної ідеї д-ра Романа Смика, який виготовив в минулому і зараз підготовив низку різних святочних стяжок, жетонів і поштових марок, за що йому належить подяка і признання, що учасники прийняли щирими оплесками.

Над звітами відбулась широка і ділова дискусія, в якій виступали: Василь Шуя, С. Ковалишин, Микола Кунинський, Рома Гайда, Василь Маркусь, пані Крижанівська, д-р Святослав Клюфас, д-р Галина Подюк-Клюфас, інж. Вергун, д-р М. Мичковський, інж. Іван Фур, Роман Крупка, Богдан Мороз, Микола Лаврин, Володимир Білик, Р. Данилевич, Ярослав Пастушенко, Петро Годованець й інші. В дискусії підкреслювано не тільки позитиви, але й недоліки діяльности, а також присутні висували різні сугестії. Відзначено працю в минулому і підкреслено, що є різниця нашої праці в минулому і тепер. Сучасна мирянська праця вимагає дещо іншого, більше спокійного підходу. Стверджено, що без мирянського вкладу праці не можна було собі уявити деякого покращення на нашому церковному відтинку під сучасну пору. Тут мається на увазі останні синоди і номінації та висвячення нових владик. Звернено увагу, що господарка Т-ва з фінансового боку була дефіцитна. Треба, щоб Відділи були краще і частіше інформовані. В журналі повинна бути краще заступлена англійська частина. На заторкнені питання в дискусії відповідали: уступаючий голова д-р Б. Лончина і поодинокі референти. Контрольна Комісія подала внесок на уділення абсолюторії для уступачої управи, що його учасники підтримали оплесками.

Верифікаційна Комісія подала, що на залі є 97 умандатованих голосів. Від імени Номінаційної Комісії Василь Маркусь заявив, що після наполегливої праці вдалося скласти управу на чергову каденцію, що не було легко, в наступному складі: голова д-р Богдан Лончина і члени управи, які себе уконститують на свойому першому засіданні: Володимир Пушкар, Оксана Бережницька, Андрій Блюй, Микола Галів, Роман Данилевич, Василь Колодчин, Микола Кунинський, Василь Папіж, Анатолій Ромах, Ярослав Крив’як, Ірена Ясинська, Володимир Баран і Рома Гайда. Контрольна Комісія: Павло Джуль, Ярослав Пастушенко, Володимир Гупалівський, Теодор Крочак, Микола Барусевич. Товариський Суд: Юрій Старосольський, Володимир Сенижак, Олександра Куницька і Василь Шуя. Рада Мирян: Роман Осінчук, Василь Качмар, Роман Смик, Мирослав Мичковський, Дарія Кузик, Володимир Бачинський і Сидір Тим’як.

Ред. Роман Данилевич прочитав резолюції, які з незначними доповненнями і поправками прийнято. Згідно з пляном уступаючої управи гість з Риму о. д-р Дмитро Блажейовський виголосив коротке, але змістове слово про проблеми українського патріярхату та зорганізованого мирянсько-патріярхального руху. Промовець зробив наголос на особливо важливе значення Українського Патріярхального Товариства. Він відмітив всі негативні твердження щодо ідеї патріярхату, що кружляють серед деяких людей і їх заперечив логічними аргументами. Поруч з цим він наголосив важливе значення Патріярхального Т-ва та його праці, яка мала позитивний вплив на розвиток подій у нашій Церкві. Відмітив різницю існуючих проблем патріярхату в минулому й сьогодні, яка полягала в тому, що в минулому про це говорилось, але не було тих, щоб цю ідею все оживляли і робили її творчо-діючою. Власне, не було того, що маємо сьогодні. Мирянський рух повинен дальше непохитно стояти на патріярших позиціях і крок за кроком затверджувати вже існуючий Патріярхат нашої Церкви.

Богдан Лончина виголосив свої думки на тему: «Наші завдання на нову каденцію». Текст його думок друкуємо на іншому місці.

Після вислухання різних суґестій і пропозицій для майбутньої праці з’їзд закінчено молитвою. Безпосередньо після закінчення відбулась спільна вечеря.

Спільна вечеря

В сьомій годині вечора, після з’їздових нарад, в шкільній залі при 159 Джермейн вул. відбулась спільна святочна вечеря делегатів з’їзду Українського Патріярхального Т-ва з представниками українських організацій і громадянством міста Боффало. В спільній вечері взяло участь біля 250 осіб. Оксана Бережницька привітала учасників словами: «Христос між нами» і передала керування вечором бувшій відомій артистці Ірині Лаврівській, яка привітала делегатів з’їзду та побажала їм успіху в праці, в закріпленні існуючого українського патріярхату. Поруч з тим вона навела слова поезії Романа Завадовича: «Невидимий Сторож» і закінчила свій виступ словами з тієї ж поезії: «Дай Боже, щоб той Сторож, що визволив Митрополита Йосифа з більшовицької неволі, допоміг нам у наших церковних змаганнях». Парох церкви св. Миколая о. мітрат Павло Івахів провів молитву, а Ірина Лаврівська побажала всім смачної вечері.

У мистецькій частині Олександра Войчак на фортепіяні виконала: «Так моя мати» і кілька українських мелодій. Після цього Ірина Лаврівська представила гостей за головним столом: о. д-ра Павла Івахова, о. д-ра Дмитра Блажейовського з Риму, о. Павла Ґреськова, о. Василя Кандуського з дружиною і о. Дмитра Лаптуту з Ніяґара Фоллс. Також представила д-ра Романа Осінчука, д-ра Богдана Лончину, д-ра Володимира Пушкара і д-ра Василя Маркуся. Також за президіяльним столом сиділи панство Лаврівські. Крім цього представила присутніх в залі 29 представників від різних організацій міста Боффало. З коротким словом виступали: о. крилошанин Дмитро Блажейовський, який заторкнув низку цікавих питань про релігійно-церковне життя, д-р Роман Осінчук говорив про Релігійне Товариство «Св. Софія» та його значення для нашої Церкви, д-р Володимир Пушкар у свойому слові звернув увагу на інсталяцію у Філядельфії митр. Степана Сулика та поділився милими вражіннями з цього свята, д-р Василь Маркусь звернув увагу на властивості зорганізованого мирянського руху та на публікації релігійного характеру. Інж. Ю. Головчак, скарбник «Св. Софії» у Філядельфії, подав інформацію про «Патріярший фонд». Переобраний голова крайової управи Т-ва д-р Богдан Лончина від імени управи подякував усім за дбайливо приготовану вечерю з багатою мистецькою частиною, а зокрема Оксані Бережницькій, голові та членам управи місцевого Відділу Т-ва, всім, що прийшли, щоб своєю участю звеличити нашу спільну зустріч, як також Ірині Лаврівській за гарне керування вечором.

У мистецькій частині виступив гурток бандуристів, що зорганізований при українському студентському клюбі, у складі: Ірка Сташків, Ліля Опанащук, Маруся Шишка і Лярко Лісецький під керівництвом Наталки Дмитрюк, які на бандурах виконали: «Гомін степів», «Коломийку» і «Запорожця», брати піяніст Іван Доценко і скрипаль Гриць Доценко виконали українські композиції. Ірина Лаврівська з чуттям продеклямувала Івана Франка «Пролог до Мойсея».

Під кінець керуюча вечором Лаврівська дякувала організаторам вечора Відділові Т-ва, паням за приготування вечері, панночкам за допомогу, виконавцям мистецької частини, мистцеві Маріянові Борачкові за мистецьке оформлення з’їздової залі і сцени в залі, де відбувалась святочна вечеря, та дякувала всім, що своєю участю звеличали цей святочний вечір. На закінчення о. Греськів провів молитву. «Боже великий» і «Молитвою за Патріярха» закінчено зустріч делегатів з українським громадянством в Боффало.

Місцева англійська газета «Боффало Ньюз», за 5 квітня 1981 подала довшу інформацію про відбутий з’їзд та його наради, як також спільну вечерю і її мистецьку частину.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web