Відбувся з’їзд Товариства за Патріярхат у Франції

(Комунікат)

Дня 16 жовтня 1976 р. відбувся в Парижі ІІ-ий Крайовий З’їзд Товариства за Патріярхальний Устрій ПУКЦ у Франції, за участю делегатів із 10-ти осередків (Париж, Сошо, Реймо, Ліон, Ліль, Сен-Жермен, Мелен, Мец, Ліберкур, Нормандія). З’їздом проводила Президія в складі: інж. В. Малинович – голова, о. Я. Салевич – заст. голови, С. Семенюк – секретар.

Звіт з діяльности Т-ва склав уступаючий 2-ий заступник голови д-р В. Косик. Його звіт відносився до періоду від місяця березня 1973 р. З’їзд не міг відбутися в передбаченому статутом часі через труднощі, які зустрінула Управа у своїй діяльності та через димісію деяких її членів. Помимо цього Управа діяла в міру своїх можливостей, зокрема від березня 1973 р. до травня 1974 р. і від вересня 1975 р. до З’їзду. На початку цього періоду переведено акцію збирання підписів під петицією до Папи з проханням створити Патріярхат та з висловленням підтримки для Блаженнішого Кир Йосифа. Секретаріят Стану при Ватикані підтвердив одержання цього листа і петиції з підписами соток мирян. Після створення нової Дієцезії в Канаді і висвячення нових єпископів без узгіднення з головою ПУКЦ, Управа вислала протест до святішого Престолу. В інших подібних випадках Управа реагувала і підтримувала Блаженнішого Патріярха. З нагоди прийняття титулу Патріярха Управа Т-ва вислала привітального листа з висловами підтримки. Відбуто поїздки по осередках з доповідями про справу Патріярхату. Члени Управи брали активну участь в конференції Европейського Об’єднання Т-в за Патріярхат. На початку 1976 р. розпочато заходи в справі поминання Патріярха під час Богослужень в Екзархаті у Франції. Ці заходи увінчалися успіхом (за дуже малими вийнятками, всі священики поминають Патріярха). Відбуто теж побачення зі заступником нунція в Парижі і з’ясовано ситуацію УКЦ на Україні і в діяспорі. Один з членів Президії причинився активно до дипломатичної акції перед ООН в справі привернення легального статусу УКЦ в Україні.

Після звіту відбулася оживлена дискусія, в якій забирали голос майже всі делегати. З’їзд ствердив, що помимо тяжких умовин, Управа проробила значну акцію.

В склад нової Управи вибрано: д-р В. Косик – голова, В. Мулик — аст. голови, С. Семенюк – секретар, Д. Щадило – скарбник, інж. В. Малинович, В. Дратвінська, П. Кучинський — члени управи. До Контрольної Комісії обрано: Г. Ромінський – голова, Ю. Филь і Салій — члени.

Президія Товариства