Відзначення уродин Патріярха Йосифа в Гампстеді, Н.Й.

День уродин Голови Помісної Української Католицької Церкви — їх Святости Патріярха Йосифа відзначено в Ґемпстеді заходами Відділу Товариства за Патріярхат.

В неділю, 18 лютого відправив о. парох Еміліян Шараневич в 10 год. торжественну Службу Божу в наміренні Достойного Солінізанта, яку закінчено многоліттям. До Служби Божої співав церковний хор під дириґентурою проф. Степана Марусевича. Того дня під час всіх Служб Божих проведено збірку на Дар Любови для їх Святости.

В наступну неділю — дня 25 лютого відбулися святочні сходини в церковній залі після кожної Служби Божої присвячені Достойному Солінізантові, на яких голова Відділу Микола Курчак виголосив доповідь на тему: Роля їх Святости Патріярха Йосифа в змаганнях за український Патріярхат.

При кінці сходин присутні одержали списки жертводавців з вислідом збіркової кампанії на Патріярший Фонд 1978 р. з сумою пожертв на цю традиційну вже щорічну збірку, яка дала в 1978 р. $2.400. Гроші вислано до Товариства Св. Софії у Філядельфії з повідомленням про те рівночасно Патріяршу Канцелярію в Римі.

Вже увійшло в традицію нашого Відділу, що з днем уродин Його Святости Патріярха наш Відділ розпочинає щорічну збіркову кампанію на Патріярший Фонд. Ці збірки з року на рік дають щораз кращий і кращий вислід — то ж сподіємось, що цьогорічна збіркова кампанія принесе ще кращий вислід, ніж в попередніх роках.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web