Вістки з парафіяльного життя

Парафія Покрова Пресвятої Богородиці в Пармі, Огайо, відзначає в цьому році 20-ліття свого існування. Крім своїх основних завдань — збереження обряду, мови, духовної опіки та релігійного виховання, виявила вона за час свого існування також помітну діяльність у парафіяльному житті. Не є ціллю цього короткого повідомлення зробити хоча б загальний перегляд виконаної праці. Для цього плянується видати окремий збірник.

Тут хочемо заторкнути харитативну діяльність останніх років, подаючи лише найважніші її вияви. В парафії вже роки проводиться раз в місяць збірка на Патріярший Фонд, як також від 1989 року щомісячна збірка на потреби Церкви в Україні.

Незалежно від тих сталих збірок при різних нагодах, а головно з нагоди Великоднього Свяченого, перепроваджуються збірки в першу чергу на розбудову церковного життя, головно в Україні, та релігійного виховання молоді. Подаємо тут лише основні прояви цієї акції:

 На Фонд Допомоги Церкві в Україні зібрано дотепер суму, що її використано на закуп і пересилку в Україну фелонів, літургічних книг, релігійної літератури, передачу готівки в Україну та інше $13,250.-

 На піддержку виховання молоді в Українському Ліцеї в Ліґніці, Польща, зібрано і переслано через Владику Івана Мартиняка суму 2,773,-

 Для Малої Семінарії в Римі на руки ректора о. Євгенія Небесняка переслано на потреби учнів з України $3,300.-

 З нагоди перенесення тлінних останків Патріярха Йосифа з Риму до Львова на утримання Його пам’яти у формі публікацій, висилку журналу «Патріярхат» в Україну — зібрано та переслано до Адміністрації журналу $1,620,-

 У червні ц.р. доручено до рук Патріярха Мирослава-Івана суму на:

а. будову Патріяршого Собору в Києві $3,100.-

б. потреби Духовної Семінарії у Львові $1,400.-

в. потреби Української Греко-католицької Церкви в Україні $2,000,-

 Із інших пожертв треба відмітити слідуюче:

а. Дар Любови для Патріярха Мирослава-Івана, Митрополита Володимира Стернюка та Владик Івана Мартиняка і Павла Василика з нагоди їхніх відвідин парафій.

б. Пожертви, вислані на руки о. д-ра Івана Хоми до Риму на висилку в Україну видань Українського Католицького Університету.

В короткому повідомленні немає змоги долучити харитативну діяльність припарафіяльного Сестрицтва і Братства, що увійде до змісту заплянованого збірника.

Згадані харитативні досягнення парафії в останніх роках можна було зреалізувати завдяки жертвенності парафіян, які завжди йшли назустріч потребам Церкви в Україні. Це доказує, що при добрій волі і зрозумінні сучасних потреб, пам’ятаючи слова із Завіщання Патріярха Йосифа: «Працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського народу», можна добитися не лише помітних успіхів, але також причинитися до відбудови і розквіту життя нашої Церкви в Україні.

д-р Ярослав Крив’як

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web