Вітаємо появу «Правописного словника української мови»

Поява першого тому заплянованого тритомника «Правописного словника української мови», це справді, у наш час, небуденна подія, яку належить особливо привітати. З жалем слід ствердити, що на полі правописного словника на протязі довгих десятків років нічого не зроблено. Маю на увазі тут у діяспорі. В Україні є інша ситуація, там всіма різними способами уподібнювали українську мову до російської. Ось вже. дякувати Всевишньому Господу Богу, понад шість років існує українська незалежна держава, але на мовному полі не можуть відірватись від російської мовної кальки. Знову ж тут в діяспорі дехто пробує мати свій власний правописний словник. Ось для прикладу український щоденник «Свобода» має свій власний правопис, до якого заставляють допасовуватись. Взявши такий факт до уваги, то тоді можна мати більше зрозуміння до правопису в Україні.

Правда мова і правопись це не наша тематика, але наш журнал з’являється українською мовою і довгі роки нашим мовним редактором був Борис Берест, який є відповідальним редактором тритомного «Правописного українського словника». Власне з появою першого тому вітаємо Бориса Береста і гратулюємо йому за проведену дуже вагому працю. До речі, укладачами першого тому крім Б. Береста були Віталій Лехтер і Алла Цівчинська. Контрольним редактором був, сьогодні вже не живе, відомий письменник, літератор. Леонід Полтава-Єнсен, а головним рецензентом проф. Петро Одарченко. До редакції правописного словника входила ціла низка мовників, які всі є вичислені на титульних сторінках словника. Все ж таки, так нам видається, що весь тягар праці і відповідальність спочивала на відпо­відальному редакторові Борисові Бересту.

Хай мені буде вільно сказати, що за довгі роки нашої спільної співпраці з Борисом Берестом, у журналі «Патріярхат», мав можливість побачити, що від батька, який виступав під ім’ям Пантелеймон Ковалів і залишив низку праць на мовні теми, успадкував любов до української мови і добре її знає. Цей «Правописний український словник» мав був уже дано з’явитись, але з різних причин затягнулось, але таки остаточно з’явився друком перший том. Треба сказати, що це був довгий процес праці, тяжкої праці і безкорисної праці, яку крім інших найбільше вклав сам Борис Берест.

Підготовити і видати такий правописний словник може здійснити людина, яка справді любить українську мову, відчуває її і живе нею. Власне Б. Берест такою людиною є і без нього не можна собі уявити появу такого правописного словника. За це Борисові Бересту належить висловити, щиру подяку та особливе признання. Борис при співпраці названих у словнику авторів зорав багатовікову цілину. Напевно цей правописний словник не є ідеальним, але автори до нього включили цілу низку нових мовних новоутворень і в такий спосіб поширено значну кількість слів.

Перший том словника нараховує 480 сторінок, є опрацьований на основі Правописного Словника Голоскевича, з 1929 p., а вже після того черговим укладачам українського правописного словника прийдеться легше здійснювати. Чепурне опрацьовання титульної сторінки належить відомому мистцеві Богданові Титлі. В цілому так зовнішньо, як і змістом видання дбайливо опрацьоване і добре презентується. Це є гарне культурне надбання для практичного ужитку, бо потреба такого правописного словника давно існувала і він напевно на якийсь час погасить спрагу потребуючих такого правописного словника. Треба сподіватись, що філологи української мови дадуть свої професійні оцінки, зрештою, це нормальний і закономірний процес. Ще раз гратулюємо Борисові Бересту за появу такого цінного правописного словника і бажаємо успіху у підготовці появи двох наступних томів.

М. Г.

Всі три томи коштують 90.00, а один том 30.00 американських долярів
і словник можна замовляти: UKRAINIAN LANGUAGE INSTITUTE P.O. Box 54101, Linden Hill Station,
New York, N.Y. 11354. U.S.A.