Вітаємо з ім’янинами Володимира Пушкара

Хай нам буде вільно зробити виняток і привітати в день св. Володимира з ім’янинами нашого відданого і невтомно-працьовитого Адміністратора журнала «Патріярхат», провідного члена українського Патріярхального руху, як також видатного громадсько-політичного діяча д-ра Володимира Пушкара. В день його ім’янин бажаємо Володими­рові Пушкареві всього добра, щоб його Всевишній Господь нагордив своїми ласками, кріпким і довгим здоров’ям, щоб міг дальше успішно продовжувати віддану працю для нашої УКЦеркви й української громади. Многих, многих літ і кріпкого здоров’я свойому незаступимому співробітникові журнала «Патріярхат» Володимирові Пушкареві

бажає Редакція