Виступ д-ра 3. Ґіля на радіо-годині у Філядельфії

Шановні і Дорогі слухачі мирянської радіо-години!

В останніх місяцях слід занотувати добре запляновану акцію проти цеї радіо-години. У цій акції беруть участь духовні і світські люди, і їх ставлення до справи патріярхії було з давен-давна загадочне, як не тотально вороже; і їх поведінка викликує поважні застереження і питання, в якій цілі і за чиїм припорученням вони започаткували цю шкідливу неукраїнську дію.

Треба пригадати, що постання радіо-години було зумовлене тотальною нездарністю так званої української католицької преси в ЗСА, яка не тільки фальшиво і неправдиво насвітлювала мирянські змагання за патріярхію в нашій Церкві, але прямо ворожо ставилася і дальше так ставиться до цеї справи. При тому вибілює на всі лади дружбу Ватикан-Москва, прикриваючися плащиком так званого правопорядку. Здорова українська спільнота у Філядельфії і околиці зрозуміла, що, не маючи правдомовної, здорової і розумної преси, вона не може жити в незнанню і ігноруванню тих подій, які торкаються не тільки ПУКЦеркви, але і цілої спільноти. Повна нефаховість так званих редакторів цеї ніби-то української, ніби-то католицької преси, неправдомовність, а то і ворожість, якими вони руководилися і дальше руководяться при насвітлюванні важних подій щоденного життя, були рішальними чинниками в творенні цеї радіо-години. Вона служить розумно і дуже успішно інтересам ПУКЦеркви і українського народу, беззастережно обстоюючи права нашої Церкви.

Праця цеї мирянської радіо-години декому не під смак. Можливо, що якщо би вона вихваляла Ватикан за його приятелювання з Москвою, отців-русофілів із Східньої Конґреґації, цих застережень не було б. Можна вірити, що ці духовні і світські люди не одне похвальне словечко по адресі мирянської радіо-години не тільки сказали б, але навіть у пресі написали б, або ще більше: пожертвували б навіть товстенький гаманець американських долярів на її підтримку. А так, на її адресу, під плащиком ніби правопорядку, продукується багато неправди тільки на те, щоб підірвати до неї довіря, її послабити, знеславити, знищити, відмовити матеріяльної підтримки, а її слухачів приневолити до рабського думання. Жаль і сором глядіти, як до цеї нечесної, наклепницької роботи використовується навіть церковні проповідальниці, які мають служити голошенню Божого Слова і прославі Господа Всевишнього.

Ми бажаємо остерегти Шановних Слухачів перед заплянованою дією проти цеї радіо-години, як також запевнити, що ціллю мирянської радіо-години є служити інтересам Помісної Української Католицької Церкви, її українському характерові, українському обрядові, нашому Блаженнішому Патріярхові, українському народові, але не на принципах моралі тих, що в Українській Католицькій Церкві діють тайно, під псевдами, що під плащиком так званого правопорядку в Церкві є вислужниками проросійського Ватикану і Москви. Так, саме до них ми маємо поважне застереження і недовір’я, бо не знаємо, за чиїми вказівками і за яку винагороду вони піднялися цеї неукраїнської роботи. Скажім щиро і ясно: В наших ворогів є довгі і дуже спритні руки, а в деяких наших українців-католиків досить нестійкі характери, і їх ворогові не було трудно приєднати до себе. Остаточно; історія теперішньої еміграції може послужити доказами.

Нехай ніхто в сторону провідників радіопрограми не кидає погроз, ані не лякає неначе маленьких дітей, чей же ми всі дорослі люди і такі застрашування вже не мають сили. Ми живемо в країні, де основним законом є допущена вільна думка, вільне слово. А якщо хтось ще дальше у своєму маленькому умі плекає тоталітарний спосіб думання, ще дальше не в силі пристосувати себе до життя у вільному світі, нехай повертає туди, звідки приїхав чи то добровільно, чи то припадково. Це саме відноситься до тих, що так по нехристиянському і по негуманному виступають проти вільної думки, вільного слова, проти мирянської радіо-години. Такого якнайскорішого повороту ми їм із щирого серця бажаємо!

30 травня 1976.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web