З діяльності нашого Товариства

Дня 30 березня цього року відбулися в Ню Иорку другі загальні збори Товариства за Патріярхальний Устрій Української. Католицької Церкви. Загальні збори були присвячені виключно діловим справам товариства, узгідненні думок делегатів щодо дальшої діяльности товариства а також організаційним та церковно-політичним справам. Після проведеної дискусії і уділенні абсолюторії уступаючій управі загальні збори вбрали нові керівні органи товариства в такому складі:

Краєва Управа: о. Володимир Білинський – почесний голова, Василь Качмар – голова, др. Стефанія Бережницька, інж Ірина Колтунюк – містоголови, др. Олександер Ничка – секретар, Ярослав Пастушенко, др. Михайло Бих, мґр. Ярослав Щербанюк, інж. Степан Процик та інж. Микола Галів – члени.

Редакція журнала «За Патріярхат»: інж. Степан Процик /головний редактор/, др. Зиновій Ґіль, Богдан Ясінський.

Контрольна Комісія: ред. Василь Пасічник, др. Ярослав Крив’як, інж. Богдан Козак.

Громадський Суд: проф. Дам’ян Горняткевич, др. Б. Бабій, др. Володимир Гіроцюк.

Згідно з проведеною реформою статута товариства загальні збори вибрали також Крайову Раду в такому складі: проф. Михайло Тершаковець – почесний голова, др. Роман Осінчук – голова, проф. О. Андрушків, о. В. Андрушків, о. Р. Ганас, о. С. Клепарчук, о. Ю. Кочержук, о. М. Кравчук, о. З. Павлович, о. Б. Смик, др. М. Зарицький, інж. І. Заяць, мґр. Б. Ковшевич, др. В. Кліш, др. Р. Кравчук, інж. Н. Матвійків, інж. Р. Левицький, др. Я. Миндюк, др. Д. Миндюк, др. Н. Мичковський, пані О. Соневицька, др. Л. Смішко, др. М. Толорович, інж. М. Хронов’ят, проф. М. Чубатий, др. В. Шандор, др. Я. Шав’як, проф.М. Чировський, Б. Ясінський, пані Д. Кузик, – члени.

***

В продовженні петиційної акції і висилки меморандумів до високих церковних достойників управа товариства разом з делеґацією, яка відбула авдієнцію у представника Папського Делеґата у Вашінґтоні Архиєпископа Раймонді, єпископа Ґеральда МекДевіта, виготовила і передала єпископові МекДевітові чотирнадцять сторінковий меморіял, представляючи історичну і сучасну ситуацію в нашій Церкві, становище її ієрархії та мирян, як також ціль і програму товариства.

Супровідне письмо, згідно з бажанням єпископа МекДевіта обняло й головні тези відбутої в нього авдієнції.

Від преосвященого МекДевіта наспіло письмо із потвердженням одержання меморандума, і його замітками.

***

В зв’язку із заповідженим приїздом Верховного Архиєпископа Кир Йосифа Сліпого до Канади управа товариства повела ширшу акцію за масовою участю мирян ЗСА в імпрезах в Торонто. Тому що на початку ієрархія нашої церкви і разом й чолові громадські організації мовчали або вичікували, управа товариства оголошеннями у пресі й обіжниками до своїх відділів розпочала цю широку акцію, і вислала в звязку з тим письма до усіх трьох наших Владик. До Владики Кир А. Сенишина вислано письмо такого змісту:

Ваше Високопреосвященство!

Членство нашого товариства в ЗСА, сповнене великою радістю з нагоди приїзду Його Блаженства Верховного Архиєпископа Кардинала Кир Йосифа Сліпого до Торонта, масово готується привітати нашого Ісповідника Христової Віри, Первоієрарха української Католицької Церкви.

Ми щиро просимо Ваше Високопреосвященство ласкаво благословити своїх мирян у щасливу дорогу. У Торонто дня 16 червня цього року ми молитимемо Вселаскавого Господа нашого за нашу Церкву, за Її єдність і за наш страдницький нарід.

У християнській пошані до Вашого Високопреосвященства, остаємо

/підписи/

***

До УККА управа товариства вислала письмо такого змісту:

Вельмишановні Панове!

Відділи й Мужі Довір’я нашого товариства в ЗСА, як і теж Крайова Управа та Крайова Рада сильно стурбовані фактом, що УККА, як надрядна Українська установа в цій країні, досі не проголосила заклику до своїх низових клітин у справі привітання Голови Української Католицької Помісної Церкви, Блаженнішого Верховного Архиєпископа Кардинала Кир Йосифа Сліпого у Торонто, в днях 15 і 16 червня цього року.

Ми просимо керівні органи УККА ласкаво проголосити такий заклик до українців у ЗСА в українській пресі, щоб наше громадянство побачило й переконалось, що Український Конгресовий Комітет Америки обстоює ідею єдности Української Католицької Церкви та Її неподільного Проводу.

Прошу ласкаво прийняти вислови нашої до Нас пошани,

/підпис голови т-ва/

 ***

 Управа вислала в цій справі письма до багатьох других центральних організацій, в тому до організацій молоді, і також письма з проханнями до нашого священства. Як можна було переконатись ці заклики й прохання, дали в результаті великий успіх.

***

З нагоди участи у торжествах Торонта членів управ Комітету Оборони Обряду Традицій і Мови Української Католицької Церкви /Канади і ЗСА/, і членів Крайової Управи Товариства за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви відбулася в суботу, дня 15 червня в Українському Народному Домі при Крісті стр., в год. третій, спільна нарада обох організацій. Темою наради були дві основні проблеми: перебіг і значення відвідин Верховного Архиєпископа на американських теренах, і справа координації дії, переведення спільних акцій чи навіть і евентуальне сполучення трьох організацій у одну, з одним проводом й одною програмою. Було також говорено про можливість створення із трьох споріднених видань, / За Рідну Церкву, Мирянин, За Патріярхат/, одного більшого журнала.

Слід зазначити, що не зважаючи на різниці місцевих проблем якими ці товариства займаються та мимо невигідного географічного розположення тих організацій, ці справи мали одобрення в учасників наради. При нагоді торжеств у Філадельфії, Ню Йорку та Чікаґо належало б такі координаційні наради відбувати даль, щоб на них спільно проаналізувати найновіші події, узгіднити тактику та напрямні на майбутнє.

Спільна нарада у Торонто закінчилась ухваленням резолюцій, які негайно були передані Верховному Архиєпископові Йосифові Сліпому.

Текст резолюції такий:

1. Спільна нарада представників Комітетів Оборони Обряду, Традицій і Мови Української Католицької Церкви, Товариства за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви, відбута в Торонто, історичного, дня 15 червня 1968 року складає щировідданий привіт Первоієрархові і Голові Української Католицької Церкви – Великому Синові Українського Народу їх Блаженству Верховному Архиєпископові Кардиналові Кир Йосифові Сліпому з нагоди Його першої візитації свого стада на американському терені.

2. Зібрані прохають його Блаженство Верховного Архиєпископа скликати Синод Українських Ієрархів, і рівночасно висловлюють прохання та домагання до всіх Владик нашого обряду об’єднано працювати над остаточним завершенням нашої Церкви на патріярхальних засадах.

3. Учасники наради вирішили в засаді справу координації праці їхніх товариств передати управам обох нейтраль.

За Президію Зборів:

Мґр. Роман Миндюк, предсідник
Михайло Мигаль, секретар

Василь Пасічняк, заступник предсідника
проф, Богдан Попель, голова Централі Комітетів Оборони Обряду,Традицій і Мови Української Католицької Церкви
Василь Качмар, голова Товариства за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви

***

У зв’язку з приїздом Верховного Архиєпископа до ЗСА, у Філядельфії, Ню Морку та Чікаґо створено почесні, привітальні та ділові комітети. Філядельфійський та Чікаґівський Владики самі покликали ці комітети, і склали їх із прихильним до них людей, виключаючи своїх противників. Таким чином еліміновано від участи в комітетах не тільки Товариство за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви і Комітет Оборони Обряду, Традицій і Мови Української Католицької Церкви, але й багато інших організацій, які з тих чи інших причин не подобались Владикам. Через такий невідповідний підхід наших Владик, які приїзд Верховного Архиєпископа хочуть використати для суперечок зі своїми противниками, чікаґівський Комітет, при повній піддержці сімнадцяти громадських організацій, які разом репрезентують три четверті усіх вірних Чікаґа, приготовляються привітати Блаженнішого окремо від покликаного Єпископом Ґабром комітету.

У Філядельфії відділ патріярхального товариства, також при піддержці біля двадцяти громадських організацій, вибрав тричленну комісію, якої завданням є ввійти в порозуміння із церковною владою в цілі доповнення покликаних комітетів представниками тих організацій, яких поминено, і в цілі деякої модифікації урочистостей, для кращого й успішнішого їх переведення .

Крайова Управа нашого товариства вислала в тій цілі до Митрополита Кир Амброзія Сенишина такого листа:

Ваше Високопреосвященство!

У зв’язку з приїздом до Америки його Блаженства Верховного Архиєпископа Кир Йосифа Сліпого у Філядельфії створено Комітет із українських центральних й місцевих організацій під проводом Вашого Преосвященства.

На жаль у списку членів Комітету немає цілої низки українських так центральних як і місцевих наших організацій.

Наша управа має в цій країні, низові клітини, то є Відділи й ?Мужів Довір’я, які діють майже в кожному стейті. Наше товариство є членом надрядної української установи, то є Українського Конгресового Комітету Америки. А в тім у списку філядельфійського Комітету немає ні представника нашого товариства, ані теж представника його відділу у Філядельфії.

Блаженніший Кир Йосиф, як голова всієї Української Католицької Церкви, приїжджає до Америки, а до Філядельфії тим більше, як посланець миру і любови. Верховний Архиєпископ Кир Йосиф є символом живої єдности нашої Церкви та Її вірних і тому усі мають однакове право висловити Його Блаженству свої синівські почування. Будь-яке і ким би то не було ділення мирян наших на два табори свідчити може про злонаміренність у відношенні до найвищого нашого авторитету, то є до Його Блаженства. Тому ми просимо Ваше Високопреосвященство включити наших представників і саме наше товариство до Вашого Комітету, у християнській пошані та любові,

/підписи/