З Канцелярії Українського Патріярхального Світового Об’єднання за єдність Церкви і народу

17 дня квітня 1977

Обіжник ч. 3.

Як відомо в днях від 28 вересня до 4 жовтня ц. р. відбудеться українська проща до Риму, щоб спільно подякувати Господу Богу за 60 літ священичого служіння нашого Блаженнішого Патріярха Йосифа. Це буде велика хвилина в житті нашої Церкви в Україні і на поселеннях («Вісті з Риму, ч. 3-4, 1977 p.).

З тої нагоди Президія УПСО рішила скликати на той час в Римі:

Пленарне засідання Головної Ради УПСО яке відбудеться в п’ятницю дня 3 жовтня точно о годині 8,30 рано в Авлі УКУ з таким порядком нарад:

 • Відкриття
 • Коротке звідомлення Президії з праці за час від 1 вересня 1976 р. до 1 вересня 1977 р. враз з касовим звітом
 • Справа видавання журналу «Патріярхат» та його поширення
 • «Патріярший фонд»
 • Дискусія
 • Прийняття рішень та закриття.

В засіданні беруть участь виключно члени і заступники членів Головної Ради,Контрольної Комісії і Товариського Суду, яких прізвища були подані в журналі «За Патріярхат» ч. 9-10, 1976 p., стор. 5. Всіх членів Головної Ради просимо прибути точно. Закінчення засідання передбачається на годину 12,30.

* * * * * * *

Конференція делегатів Крайових Патріярхальних Товариств і Комітетів

відбудеться в п’ятницю, 3 жовтня точно о год. 15-ій в концертовій залі (підвал під Собором св. Софії) з наступним порядком нарад:

 • Відкриття
 • Реферат на тему: «На передодні 1000 ліття християнської України».
 • ДискусіяДискусія
 • Коротке звідомлення з праці УПСО за час від 9.1976 до 1.9.1977 р.
 • Наші завдання на найближчий рік і актуальні справи
 • Прийняття рішень і закриття

Закінчення Конференції передбачається на год. 19-ту.

Ціллю Конференції є: обговорити сучасну ситуацію УКЦеркви, переглянути виконану працю і усталити напрямні та методи дальшої праці. В Конференції беруть участь тільки делегати Крайових Т-в і Комітетів за Патріярхат та делегати інших церковно-релігійних і мирянських організацій які вже є членами УПСО або до 1 вересня ц. р. ними стануть. На Конференцію будуть допущені також делегати Відділів Патріярхальних Т-в, якщо при вході на залю викажуться відповідними повновластями.

З огляду на важність справ, які мається обговорити — просимо всі Крайові Т-ва згл. Комітети вислати своїх делегатів.

Гості будуть допущені в міру вільних місць.

* * * * * *

Обіжник ч. 2.

В 1977 р. сповняються в житті Голови нашої Церкви, Блаженнішого Патріярха Йосифа дві важливі життєві дати:

1. Дня 17 лютого ц. р. закінчив наш Блаженніший Патріярх 85 літ життя і то в повнім розгарі праці і турбот за будучність нашої Помісної УКЦеркви.

2. 30 вересня ц. р. минає 60 літ від дня коли наш Найдостойніший Ювілят прийняв єрейські свячення з рук Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького і вступив на тернистий шлях служіння УКЦеркви і народові.

Президія УПСО звертається з проханням до всіх членів, у країнах нашого поселення, подбати про те, щоб всюди було влаштовано відповідні відзначення обох знаменних рокових дат. Було б дуже побажаним, щоб крім Крайових святкувань відбулися також святкування по всіх наших парафіях, навіть малих, щоби всі вірні мали нагоду зложити поклін і помолитись за успішне завершення всіх задумів і плянів нашого Достойного Ювілята.

Відзначення цих дат можна відбути там, де не має інших можливостей, зовсім скромно святочними сходинами з відповідним рефератом і спільною молитвою в наміренні Ювілята та відспіванням патріяршої пісні. Головним є, щоб ці святкування були загальними і щирими, як на це заслужив собі наш Патріярх-Мученик.

Короткі звідомлення зі святкувань просимо надсилати до редакції журналу «Патріярхат», адресу якої знайдете на обгортці журналу.

Президія УПСО

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt