З канцелярії УПСО

Обіжник ч. 4

Ширші наради Президії, що відбулись 21 травня у Філядельфії, рішили зорганізувати МІЖКРАЙОВИЙ МИРЯНСЬКИЙ КОМІТЕТ для підготовки та координації участи мирян на Українській Прощі до Риму, щоб гідно вшанувати Блаженнішого Патріярха Йосифа, в днях 30 вересня — 3 жовтня 1977 р.

Головою ММК вибрано проф. П. Зеленого та слідуючих членів: др. В. Маркуся, др. М. Марунчака, др. М. Лабуньку, ред. Р. Данилевича та інж. С. Тимяка. Комітет прохає управи крайових товариств, рад і організацій, що є членами УПСО, щоби зголошували своїх представників до ММК на адресу:

P. Zeleny Bourcetstr.
14 В-2600 BERCHEM (А)
Belgium

* * * * *

Для фінансового забезпечення заплянованої програми праці МІЖКРАЙОВОГО МИРЯНСЬКОГО КОМІТЕТУ, Президія уповноважнила касира УПСО, др. В. Бачинського, перевести добровільну грошеву збірку.

В липні ц. р. УПСО плянує видання окремих жетонів та масове поширення серед мирян у діяспорі. Тим будуть займатись крайові управи а дохід із продажі буде призначений на видавничі і організаційні видатки крайових управ та УПСО. Прохаємо всіх щедро жертвувати та допомогти нам в поширенні та продажі жетонів. Датки можна слати безпосередньо на адресу:

W. Baczynskyj 1447 W. Cayuga St.
Philadelphia, Pa. 19140 U.S.A.

Вияснення

В журналі «ПАТРІЯРХАТ» ч. 6/72/, cтp. 15 в ОБІЖНИКУ ч. З зайшла помилка відносно дат мирянських імпрез в Римі. Прохаємо вибачення. Заплянована мирянська програма є така:

СУБОТА, 2 жовтня (9 год. рано): ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ГОЛОВНОЇ РАДИ УПСО в авлі УКУ. ПОНЕДІЛОК, 3 жовтня (9 год. рано): КОНФЕРЕНЦІЯ МИРЯН в залі під Собором Св. Софії.

Прохаємо зголошувати делегатів та присилати матеріяли чи завваги відносно мирянської програми в Римі на адресу проф. П. Зеленого.

Президія УПСО 13 дня червня 1977

 Проща до Риму

Крайова Управа Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви організує 10-ть денну прощу до Риму в часі: 28 вересня до 8 жовтня 1977 р.

Літак Аліталія 747 відлетить з летовища Кеннеді в Нью Йорку в середу, 28 вересня вечером. Кошти подорожі в обидві сторони 398.00 дол.

Зголошення просимо надсилати найкраще вже, але не пізніше, як до 15 серпня ц. р. на адресу:

Society for the Promotion of the Patriarchal System in the Ukr. Cath. Church,

P O Box 285 Cooper Station, New York, N Y. 10003

До зголошення просимо долучити завдаток 100.00 дол. чеком або моні ордер. Виписувати на: KOBASNIUK TRAVEL INC.

Кошти побуту в Римі (в пансіоні) біля 8.00 дол. денно

Це буде найкраща нагода спільно подякувати і занести наші щирі молитви до Всевишнього Господа Бога в 60-ть ліття священичого служіння їх Святости Патріярха Йосифа за Його здоров’я.

 Проща до Фатіми від 4-го до 7-го жовтня 1977

Офіційна програма Української Прощі до Риму в цьому році закінчується в понеділок, 3 жовтня. Більшість прочан залишаються довше, а літак із ЗСА вертається щойно в суботу 8 жовтня із Риму. Частина прочан бажає використати чотири дні, а саме від вівтірка (4-го жовтня) до п’ятниці (7-го жовтня) на окрему прощу до Фатіми, щоби там молитись за ПУКЦеркву та її Ісповідника Віри – Патріярха. На той час там теж припадає 60-ліття появи Богородиці, яке майже сходиться із 60-літтям священнослуження Блаженнішого Патріярха та 60-літтям більшовицької революції в царській Росії.

Кошти літака із Риму до Лісбони та назад та побут у Фатімі буде залежати від числа зголошених. Треба рахувати 250 до 300 дол. на особу. Тих, що бажалиб прилучитись, прохаємо негайно голоситись на адресу:

Ukrainian Patriarchal World Federation, Box 251 Pittsburgh, PA 15230

 Відбулись загальні збори Т-ва у Буенос-Айрес

В неділю 5 червня 1977 році відбулись загальні збори Товариства за Патріярхат Української Католицької Церкви. Уступаюча управа подала звіт з проведеної праці в якому вказано на труднощі й успіхи. Після уділення абсолюторії вибрано управу у наступному складі: мґр А. Хлопецький — голова, Осип Кузьмин — заступник голови, Ярослав Назарик — секретар і Богдан Яхно — скарбник.

Управа Товариства вислала листа до єп. А. Горняка у Великій Британії, щоби він доложив всіх старань для полагодження конфлікту, який приносить для нашої Церкви багато шкоди.