Свіжий номер

2(502)2024

Час ставати сильнішими

Стати автором

З першого засідання новообраної Краєвої Управи Українського Патріярхального Товариства в США

В суботу, 21 травня 1983 р. о год. 2-гій, в приміщенні «Самопомочі» в Нью-Йорку, Н.-Й., відбулося перше засідання новообраної крайової управи Українського Патріярхального Товариства (УПТ-ва).

На внесок голови Т-ва Олександра Пришляка на секретаря Крайової Управи кооптовано Анну Сокольську з Гартфорду. Далі на внесок голови голосуванням розподілено інші функції: Рома Гайда (Істон, Конн.) і Леонід Рудницький (Філядельфія, Па.) — заступники голови, Роман Левицький (Філядельфія, Па.) — фінансовий референт, Василь Пасічняк (Морріставн, Н.-Дж.) — організаційний референт, східні штати США, Василь Колодчин (Детройт, Міч.) — організаційний референт, західні і північні штати, Ева Піддубчишин (Нью-Йорк, Н.-Й.) — референтка зовнішніх зв’язків, Василь Пасічняк — референт преси, Оксана Бережницька (Боффало, Н.-Й.) — референтка патріяршого фонду, Юліян Головчак (Філядельфія, Па.) — зв’язковий з управою Т-ва «Свята Софія». Микола Галів з вибору Крайового З’їзду Делегатів 16 квітня 1983 р. залишається головним редактором журнала «Патріярхат». Володимира Пушкара (Філядельфія, Па.) вирішено просити, щоб він дальше продовжував свою важливу працю на пості управителя адміністрації журнала «Патріярхат». Анатоль Ромах (Детройт, Міч.) залишився архіварем УПТ-ва.

Відносно організаційних справ — вирішено звернутися до відділів Т-ва, щоб вони приєднували нових членів, втримували живіший зв’язок з Крайовою управою, та точніше виконували свої фінансові зобов’язання. Організаційні референти Т-ва повинні подбати про оновлення деяких Відділів, а також про те, щоб основувати нові відділи, та організувати окружні осередки відділів для узгіднювання їх діяльности відносно важних справ.

Стверджено, що ідеологічні справи Т-ва не потребують нових заложень, бо вони достатньо з’ясовані в другій і в четвертій статтях статуту Товариства, і що їх дальше треба застосовувати в його діяльності.

Про журнал «Патріярхат» і його редакційні ускладнення й фінансові труднощі інформував редактор Микола Галів. Він ствердив, що, незважаючи на безплатну працю співробітників і адміністрації, існують фінансові труднощі, бо передплати не покривають коштів його випуску і лише завдяки пожертвам на «Пресовий фонд» журнала він може появлятися. Крім цього члени Редколегії, за малими винятками, не вив’язуються із своїх обов’язків і не надсилають обіцяних матеріялів. Існує потреба, щоб всі співробітники і читачі більше співпрацювали з редакцією журнала, як члени Крайової управи, так і її Відділи.

Учасники наради однозгідно ствердили, що Патріярший Фонд під зарядом Т-ва «Свята Софія» являється дуже корисним і важним чинником для збереження надбань Блаженнішого Патріярха Йосифа для добра нашої Церкви і народу і тому УПТ-во буде далі цей фонд підтримувати.

Схвалено також потребу утримувати зв’язки з Патріяршою Канцелярією, Українським Патріярхальним Світовим Об’єднанням (УПСО) і з нашими владиками. Дискутанти інформували, що дотеперішні зустрічі членів крайової управи Т-ва з нашими владиками в США, за одним винятком, були лише монологом. Владики слухали спокійно, що делегати говорили і не займали будь-якого становища до назрілих проблем Української Помісної Католицької Церкви. У висліді відомостей про таке наставлення, зокрема філядельфійського митрополита Степана Сулика, годі очікувати кращої постави багатьох застрашених місцевих парохів до утверджування Патріярхату УКЦеркви. І це має місце тоді, коли переважаюча більшість членів нашої Церкви на місцях, морально й матеріяльно помітно підтримують діяльність УПТ-ва щодо патріярхальних справ. Так, декрети Ватиканського Другого Собору відносно голосу й участи мирян в Церкві наше духовенство практично не примінило в житті нашої Церкви і залишилося позаду в порівнянні до римо-католицької Церкви, що підриває духову єдність, яку пропагується для інших.

В дальшому передискутовано відношення УПТ-ва до: УККА, Комітету за правопорядок в УККА, Громадських Комітетів для відзначення 50-ліття голодомору в Україні та до СКВУ. Управа УПТ-ва зайняла становище, щоб до цих справ наше Т-во не втручалось. Це оправдане потребою дальшого збереження традиції безпартійної діяльности УПТ-ва та його християнського наставлення до всіх українців. Проте, кожний свідомий того, що повище становище не сходиться з правом кожного приватно асоціюватися з тими, з ким бажає, хоч висловлені були думки, що якщо йдеться про відзначення Голодомору в Україні, то патріярхальники повинні брати участь як особи, у всіх маніфестаціях проти злочинів москалів, без огляду на те, хто ці маніфестації організує.

Вкінці, з огляду на запізнення, лише побіжно порушено бюджет Т-ва та видавничу діяльність. Чергове засідання пленуму Крайової Управи призначене на 26 листопада 1983 p., о год. 11-тій ранку в Нью-Йорку. Свою неприсутність на засіданні оправдали: Оксана Бережницька, Володимир Пушкар, Леонід Рудницький і Анатоль Ромах.

Василь Пасічняк

Поділитися:

Популярні статті