З успіхом пройшли наради 17 З’їзду УПТ-ва у США

Згідно з статутом, після трьохрічної праці, у суботу 22 травня 1999 p.. у Нью-Йорку відбувся 17-ий з черги з’їзд делегатів Українського Патріярхального Товариства у США З’їзд відкрив голова Т-ва Олександер Пришляк, привітав делегатів і гостей з’їзду. Наради з’їзду розпочато молитвою, яку провів о. диякон Юрій Малаховський. О. Пришляк попросив тихою молитвою згадати наших членів, що відійшли у Божу вічність: на початку згадав недавно, трагічно загинулого В’ячеслава Чорновола і померлого проф. Романа Крип’якевича в Україні, далі слідували: Микола Лебедь, Степан Процик, Ярослав Пастушенко, о. крилошанин Ярослав Шуст, Микола Кунинський, Степан і Надія Гробельський, Омелян Комарницький, Олег Ратич, Олег Снилик, Теодор Чіх.

З’їзд листовно привітали: Митрополит Степан Сулик, Владика Михаїл Вівчар, Владика Василь Лостен, Владика Роберт Москаль і Владика Володимир Паска. Також надіслали привіти Сидір Тимяк і Рома Дигдало, які не могли прибути на з’їзд.

Для керування нарадами з’їзду обрано президію у складі: Василь Колодчин — голова, Іван Куземський — заступник голови, Михайло Шевчук і Христина Навроцька — секретарі. Також обрано комісії: номінаційну, верифікаційну, резолюційну і статутову.

Протокол з попереднього з’їзду, за одобренням делегатів перевірила Верифікаційна Комісія у складі Василь Никифорук й Ігор Гайда, яка ствердила, що протокол відповідає перебігові нарад попереднього з’їзду і запропонувала прийняти. Протокол попереднього з’їзду прийнято.

З’їзд заслухав звітів уступаючої управи. Першим звітував голова О. Пришляк, який мав свій звіт надрукований і одержав кожний делегат, тому подав тільки зміст звіту. Підкреслив, що був у постійному контакті з відділами УПТ. Зорганізував і очолив делегації управи Т-ва на авдієнції до Митрополита Степана Сулика і Владики Володимира Паски, та Владики Василя Лостена. Влаштував зустріч з Владикою Юліяном Ґбуром під час його побуту у Йонкерсі. Відбув 6 пленарних засідань. Допомагав у зустрічах ректорові і віцеректорові Львівської Богословської Академії о. д-рові Михайлові Димидові і о. д-рові Борисові Ґудзякові з нашими осередками. Був організатором конференції і з’їзду УПСО, що відбулись минулого року у Іст Гановер та зайнявся видрукуванням доповідей, що були виголошені на конференції. Надруковані доповіді були роздані учасникам другої сесії Патріяршого Собору УКЦеркви у Львові. На закінчення подякував усім членам управи за дружню співпрацю. Окреме признання висловив Василеві Никифорукові, за його особливу і віддану працю, який виконував функцію скарбника і екзекутивного директора. Ігор Гайда, як секретар, протоколував наради засідань і був учасником делегації до владик. Василь Никифорук, як заступник голови, як вище відмічено, виконував дві функції. Брав участь у засіданнях, писав і відписував на поточні листи, вів касові книги, був членом делегацій до владик, учасником конференції і з’їзду УПСО у Іст Гановер і був офіційним учасником-делеґатом другої сесії Патріяршого Собору УКЦеркви у Львові. Крім цього допомогав при коректі журнала «Патріярхат». Оксана Луцька, як пресова референтка подавала інформації про патріархальні імпрези: конференції, доповіді та зустріч з о. М. Димидом і о. Б. Ґудзяком з Львівської Богословської Академії і брала участь у засіданнях.

За Раду Мирян звітувала її голова Рома Гайда. У своєму звіті Рома підкреслила, що робила багато різних заходів, щоби поширити наші ідеї, а також і членство, але на жаль це справді трудне питання для розв’язання. За звітний час виголосила 8 доповідей на релігійно-церковні теми, на різних форумах. Була учасницею другої сесії Патріяршого Собору на форумі якого виголосила доповідь. Причинилась до відновлення і діяльносте Студентської й Академічної «Обнови».

Микола Галів подав звіт з праці головного редактора журнала «Патріярхат», який вже без перерви редагує 22 роки. Він підкреслив, що сьогодні, за три роки праці, приходжу з 33-ма числами журнала, а їх зміст говорить сам за себе. Журнал читають миряни і священики, католики і православні, у діяспорі й в Україні. Також авторами є православні і католики. Журнал практично діє у справжньому екуменічному дусі. Успіхом і силою журнала є те, що журнал пише правду. Журнал шукає можливих шляхів, щоби продовжити його появу в Україні, але тільки під назвою «Патріярхат». Силою обставин журнал ще буде появлятись у США, як до тепер. На закінчення подякував за дружню співпрацю членам адміністрації Марії Шумській і Юліяну Крижанівському, а також довголітньому адміністраторові Володимиру Пушкару, який і далі залишився душею журналу «Патріярхат», Висловив щиру подяку відданим кольпортерам, зокрема відзначив вкладену велику працю, Миколі Когутові та його родині у Бельгії, звідки журнал пересилається в Україну, Василеві Никифорукові за допомогу у переведенні коректи, передплатникам і щедрим жертводавцям, які забезпечують безперебійну появу журнала. Був у постійному контакті з головою УПСО Василем Колодчиним і головою УПТ Олександром Пришляком та подякував їм за дружню співпрацю. Юліян Крижанівський подав звіт з праці адміністрації та фінансовий стан журнала.

Після короткої та ділової дискусії над звітами, голова Контрольної Комісії Василь Сосяк прочитав звіт з переведеної контролі каси і касових книг, яку перевели Христина Турченюк і Степан Голуб у Філядельфії та подав внесок на уділення абсолюторії уступаючій управі. Внесок прийнято одноголосно.

У статті змінено час тривання каденції з трьох на два роки.

Голова Номінаційної Комісії Микола Галів сказав, що комісія у складі Василь Колодчин і Василь Никифорук активно працювала над вибором нової управи і після довшої застанови прийшла до переконання, що треба обрати поновно уступаючу управу з незначними пересуненнями.

З’їзд обрав крайову управу у наступному складі: Олександер Пришляк — голова, Микола Галів і Василь Никифорук — заступники голови, Ігор Гайда — секретар, члени управи поазбучно: Оксана Бережницька, Рома Дигдало, Василь Колодчин, Роман Левицький, Оксана Луцька, Леонід Рудницький, Андрій Сороковський, Осип Труш і Марія Шумська. Рома Гайда — Рада Мирян. Контрольна Комісія: Василь Сосяк — голова, Степан Голуб і Христина Турченюк — члени. Товариський суд: Мирослава Лабунька — голова, Олекса Мотиль і о. диякон Юрій Малаховський — члени. Журнал «Патріярхат»: Микола Галів — головний редактор, Марія Шумська і Юліян Крижанівський — члени адміністрації. Статутова Комісія: Сидір Тимяк — голова. Христина Навроцька й Іван Крих — члени. Водночас Номінаційна Комісія подала внесок, щоби довголітньому адміністраторові журиш «Патріярхат», якого був і залишився його душею, довголітньому і визначеному діячеві мирянського руху Володимирові Пушкареві присвоїти звання Почесного члена Українського Патріярхального Товариства в США. Пропозицію прийнято.

Також на з’їзді, голова президії Василь Колодчин і голова управи Олександер Пришляк, вручили Василеві Никифорукові Грамоту признання за його довголітню, із посвятою віддану, працю в управі УПТ-ва.

Після короткої дискусії і доповнень до змісту резолюцій, з’їзд прийняв текст резолюцій, які друкуємо на іншому місці. З’їзд прийняв запропонований Василем Никифоруком бюджет на чергову каденцію.

Під час нарад з’їзду були виголошені дві доповіді на мирянські теми, які виголосили Микола Галів і Рома Гайда. Тому, що доповідь М. Галіва вже була надрукована у червневому числі, а Роми Гайди є надрукована у цьому числі, не подаємо їх змісту. До цього бажаємо тільки зауважити, що після виголошених доповідей відбулась цікава дискусія.

Новопереобраний голова О. Пришляк подякував учасникам з’їзду за вибір, а діючій президії з’їзду за успішне переведення нарад з’їзду. Наради закрито спільною молитвою.

Микола Галів