З життя і діяльности Братства св. Юрія Переможця

Братство св. Юрія Переможця при парафії Покрова Пресвятої Богородиці у Клівленді-Пармі, Огайо, основане 16-го листопада 1975 року, було з початку мішаного характеру. 23-го січня 1977 постало Братство Молоді св. Архистратига Михаїла, якого головою є брат Зенон Кріслатий. Сподівано, в короткому часі відбудуться основуючі загальні збори Сестрицтва Покрови Пресвятої Богородиці. Після оформлення окремого Сестрицтва намічені загальні збори св. Юрія Переможця, вже чисто мужеського характеру.

З діяльности Братства за останні два місяці треба згадати про доповідь брата д-р Ярослава Крив’яка на тему «Причини браку священичого доросту в нашій Церкві» та свято патрона Братства св. Юрія Переможця з доповіддю інж. Сидора Тимяка про «Сучасний стан мирянського руху».

Брат Я. Крив’як у свойому джерельному і вичерпному рефераті, що відбувся в неділю Мироносиць, 24-го квітня в пополудневих годинах у Святопокровському українському релігійно-громадському осередку, говорив про брак відповідного — так сказати б — підсоння для плекання в нашій католицькій громадськості духа покликання до священичого стану. Він перевів переписку та розмови з деякими нашими священиками і студентами богословії, як теж учнями нашої Малої Семінарії в Римі і на основі цього зібраного матеріялу ствердив, що в багатьох випадках вину цього сумного стану треба шукати поза самою молоддю, але в духовному проводі цієї молоді. Звичайно, наша молодь повинна розуміти потреби нашого часу та наставляти себе на шлях вибраного священичого стану. Але, на жаль, у нас немає належного розуміння цієї пекучої життєвої проблеми, що доказувала також дуже мала участь в цій доповіді. В часі запитів та дискусії голова Братства, брат Роман Данилевич висказав думку, що брат Ярослав Крив’як повинен вийти з цією дуже актуальною доповіддю на ширше форум та виголосити її і поза Клівлендом, а крім цього, ця доповідь повинна появитися в недавно відновленому Блаженнішим Патріярхом Йосифом журналі «Дзвони».

Братство відсвяткувало свято свойого Патрона Юрія у двох днях: в сам день Юрія, в п’ятницю, 6-го травня та в неділю, 8-го травня. У п’ятницю відбулася у Святопокровській каплиці, в годині 7-мій вечора співана Служба Божа, що її відправив настоятель парафії, о. Іван Кротець. У неділю Самаріянки, 8-го травня, в 5-тій годині після полудня гість з Пітсбурґу, Пенсильвенія, інж. Сидір Тимяк, заступник голови Головної Ради Українського Патріярхального Світового Об’єднання «За єдність Церкви і Народу» та член Крайової Управи Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної Української Католицької Церкви в ЗСА прочитав доповідь про «Сучасний стан мирянського руху». Доповідач розпочав від інформації про 200-річчя (1777-1977) греко-католицької Крижевецької єпархії в Югославії, яка понад всякі сподівання вдержала тамошніх русинів-українців емігрантів при свойому рідному обряді та українській національності. Він з’ясував сучасний стан наших змагань за Патріярхальний Устрій Помісної Української Католицької Церкви та нашого мирянського руху в цьому напрямі. Дальше інж. С. Тимяк говорив про перепони в цьому нашому змаганні з боку Ватикану, що в основному коріняться у дипломатичних ходах Ватикану з Москвою, яка за ніяку ціну не хоче допустити до визнання Ватиканом нашого Патріярхату. На прикладах з життя нашої Церкви в Пітсбурщині він доказував, що українці повинні діяти суцільно та оминати всяких відрухів у напрямі унезалежнення себе від Вселенської Церкви, бо це може вийти тільки на нашу шкоду, а на користь ворогів.

Участь в доповіді була задовільна, якщо зважимо, що тієї неділі було перше Святе Причастя в парафії Покрови Пресвятої Богородиці та День Матері, що, зрозуміло, зменшило число слухачів. Після доповіді були запити, і відбулась дискусія. Як звичайно в 7-мій годині вечора відбулась Вечірня. Настоятель о. Іван Кротець виголосив змістовну проповідь, присвячену роковому святові Братства св. Юрія Переможця.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt