За поширення сітки церковних братств і сестрицтв

Клівленд. — 3 нагоди храмового свята місцевої Свято-Покровської Парафії, та Днів Помісности УКЦеркви, відбулася тут 19-20 жовтня 1974 р. вже третя з черги нарада представників братств і сестрицтв та їх ініціятивних груп в ЗСА. В нараді взяли участь представники з Клівленду, Чікага, Філядельфії, Кергонксону, Пітсбургу і Боффало, разом 23 особи. Провадив нарадами голова Комісії зв’язку церковних братств і сестрицтв д-р Ярослав Кривяк (Клівленд), а секретарював Мирон Панчук (Чікаґо). Доповідав д-р Василь Маркусь (Чікаґо) про актуальні організаційні завдання братств та про їх ролю в обрядовому відродженні нашої Церкви. Інші члени Комісії — д-р Стефанія Бережницька (Філядельфія) і Юрій Ганкевич (Кергонксон), як також представники окремих осередків, та приявний о. Іван Кротець (Чікаґо), духовний опікун Братства Молоді, брали активну участь в дискусії.

У висліді обміну думками про досвід з праці й про ситуацію в окремих осередках, схвалено діяльність Комісії зв’язку, покликаної на нараді в Кергонксоні, на Союзівці 27 — 28 липня 1974 р., і уповноважено її далі вести координаційну та організаційно-інформативну працю. Нарада визнала за потрібне нав’язати тісніший контакт з Товариством Священиків ім. св. Андрея. Уповноважено Комісію видавати періодичний обіжний листок зв’язку. Нарада запропонувала спільно видати «Календар-Альманах», із Братством св. Андрея в Чікаґо, збільшити його матеріялами, і розповсюднити в різних осередках. Далі учасники привітали створення в Римі з ініціятиви о. ігумена Любомира Гузара молитовного Братства Жировицької Богородиці при церкві св. Сергія і Бакха, та закликують українських мирян в Америці стати його кореспонденційними членами.

Нарада привітала ініціятиву Блаженнішого Патріярха Йосифа відбути всенародню прощу до Риму в липні 1975 р. з нагоди Святого Року і заохочує українців католиків до участи в ній. Рівнож учасники нарад з вдоволенням довідалися про дальші кроки договорення між мирянськими організаціями за патріярхат, що відбулися на зустрічі патріярхальних діячів у Вінніпегу 12-13 жовтня 1974 р. Братські організації вітають ідею скликання з’їзду Світового Об’єднання патріярхальних товариств та організацій 28 і 29 грудня у Вашингтоні, Д. К. і виявляють готовість тісно співпрацювати з цим Об’єднанням.

Чергову нараду церковних братств і сестрицтв в Америці рішено скликати до Філядельфії весною наступного 1975 року. До того часу Комісія зв’язку та окремі братські організації будуть старатися про організування нових традиційних наших братств і сестрицтв там, де для цього є відповідні умовини. За проектами статутів (уставу) й іншими матеріялами треба звертатися до старшини Братства Святого Андрея Первозванного в Чікаґо, яке тимчасом виконує функцію центрального бюра Комісії зв’язку.

Адреса:

Bratstvo Andreya
2347 W. Chicago Ave
Chicago, 111. 60622.
U. S. A. 

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту