Загальні Збори Патріярхального Товариства в Арґентіні

6 грудня 1986 р. відбулися звичайні загальні збори в домівці Т-ва «Відродження», щоб вислухати звіт управи та контрольної комісії, вибрати нову управу. Відкриваючи загальні збори, голова мґр Антін Хлопецький привітав голову Братства Дивізійників, інж. Стефана Тауридзького і всіх присутніх і подав до відома порядок нарад та згадав всіх тих, які відійшли у вічність, вшанувавши їх однохвилинною мовчанкою.

По виборі президії загальних зборів та відчитанні протоколу, який було прийнято без змін, управа склала звіт з своєї діяльности. Голова подав, що управа відбула двадцять дев’ять засідань, на яких обговорювано різні біжучі справи, а крім цього були подані інформації з газет. Обговорювання різних проблем української Церкви оживляло засідання, зробило його більше цікавим.

Листування управи було обширне і його виконував сам голова: вислано всіх двісті шість листів, з того дев’ятдесят вісім до єпископів в Арґентіні й Південній Америці, де описано ліквідацію Католицької Церкви та прохання про захист Йосипа Терелі, оборонця Церкви в підземеллі.

Написано сорок три листи до організацій та парохів з проханням перевести акцію підписів на петиціях до Папи про оборону переслідуваної Церкви в Україні, бо сама управа була не спроможна зробити це через далеку віддаль.

Виявилося мале зацікавлення парохів і деяких організацій в цій справі. Зменшився дуже стан членства, що й так вже був малий. Треба повести акцію приєднання нових членів. Члени управи брали участь в працях інших товариств.

Скарбник Роман Сасик подав докладний стан прибутків і видатків каси. Видатки перевищували прибутки і їх покривали члени управи: Олег Дрозд покрив кошти друку матеріялів про Терелю.

По звіті контрольної комісії та уділенні довір’я уступаючій управі вибрано нову управу в такому складі: мґр Антін Хлопецький — голова, Осип Ткачук — заст. голови, Василь Новотарський — секретар, мґр Олег Дрозд — заст. секретаря, Роман Сасик — скарбник, Александер Литвин — заст. скарбника, члени — інж. Ростислав Ільницький і Петро Крижанівський. Контрольна комісія: інж. Степан Тауридзький — голова, Яромир Фесолович і Ярослав Кропильницький — члени.

Обговорено справи 1000-ліття Хрещення України і проблеми Патріярхату. О. др Люіс Глинка став духовним дорадником нашого Товариства.

А. Х.