Загальні збори Т-ва за Патріярхальний устрій УКЦеркви, відділ у Бофало, Н.Й.

Активний Відділ Т-ва за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦ в Бофало, зокрема в кольпортажі журналів і грошевих збірках на Патріярший Фонд відбув 1 травня 1977 р. чергові Загальні Збори.

Збори розпочато молитвою. Вибрано президію в складі: д-р Михайло Лоза — голова, Софія Безушко та Василь Макух — секретарі. Збори проходили згідно з наміченою програмою. Звіт з діяльности Відділу склав уступаючий голова Роман Конотопський, окремо звітувала секретарка Оксана Бережницька, яка подала інформації, як член Крайової Управи Т-ва і Українського Патріярхального Світового Об’єднання. Завдяки її старанням Бофало відвідали та виголосили доповіді: голова УПСО проф. Петро Зелений з Бельгії, секретар патірярха о. д-р Іван Дацко, настоятель манастиря Отців о. д-р Любомир Гузар та член УПСО інж. С. Тим’як. Рівнож була зреферована справа участи українців і їх акція в часі 41 Міжнародного Євхаристійного Конгресу у Філядельфії на який не був допущений наш Патріярх Йосиф. Звіт закінчила інформацією про стрічу з їх Блаженством Йосифом в Ст. Кетринс та у Місісавґа, Канада. Онуфрій Білоголовський склав фінансовий звіт Відділу. Проф. Олекс. Бережницький подав звіт із другої річної збірки на «Патріярший Фонд», яка перейшла суму 7 тисяч долярів та на видання 4 дальших бюлетенів Відділу, який одержує поштою понад 600 мирян Бофала і околиці.

Інші члени Управи окремо не звітували, хоча вложили багато праці при окремих акціях і допомагали іншим. Деякі питання вияснено та доповнено в часі запитів і дискусії. На внесення голови Контр. Комісії інж. Богдана Мороза уділено абсолюторію уступаючій Управі. Відмічено, щоби точніше переводити збирання членських внесків. Підшукати більше збірщиків для переведення збірки на «Патріярхальний Фонд», щоби вона не протягалась аж кілька місяців. Рішено вислати письмо від Заг. Зборів до Єпис. Августина Горняка в справі наладнання співпраці в Англії.

До нової Управи увійшли: інж. Михайло Пікас — голова, д-р Андрій Дякун і Онуфрій Білоголовський — заступники голови з тим, що останній діятиме по фінансово-господарській лінії, Оксана Бережницька — секретар, Маруся Ґреґа — англомовний секретар, вільні члени: Ол. Бережницький, Ст. Вуйцік, Ів. Горбачук, Ст. Гарасим, д-р М. Лоза, М. Мохнач, Ю. Конотопський і В. Сивенький. Контрольна Комісія: Р. Конотопський, Б. Мороз і М. Барицький. Товариський Суд: Гр. Олексій, М. Мандзій і Е. Луковський.

У внесках та запитах порушено ще деякі і місцеві справи, які вимагали вияснення. Шкода, що не були присутніми Отці парохи, правдоподібно були перешкоджені вечірними відправами. Всіх турбує факт, що наші парафії в телефонічних книгах є подавані під спільною рубрикою «Римо-кат. костелів» і годі знайти число телефону до «Української Католицької Церкви», бо такої назви мало хто уживає а останньо почали навіть усувати написи «Українська Католицька Церква».

До парафіяльної щоденної школи під сучасну пору ходить мале число учнів (біля 60-70) а у 60-тих роках було понад 220. Така сама ситуація з «Вечірніми українознавчими школами». Є лише Курси Українознавства з 70 учнями на ціле Бофало і околицю. Крім тих справ є ще багато інших, які стають для нас на будуче великою проблемою нашого дальшого існування.

Нова Управа постарається деякі сугестії та пропозиції взяти до уваги. 3агальні Збори пройшли у діловій атмосфері успішно за що належить подяка Президії Зборів. Збори закінчено молитвою.