Загальні збори Товариства священиків в Европі

В Мюнхені — Німеччина відбулись Загальні Збори Товариства Священиків св. Андрея Европейської Області, які почались першого жовтня і тривали до третього жовтня 1980 р. Перший день нарад був присвячений для духовної обнови. Першу доповідь присвячену цій тематиці виголосив о. архимандрит Любомир Гузар (студит), який говорив про хрест, навкола якого розвинув широке полотно Христового вчення. Другу науку — доповідь виголосив о. проф. Іван Гриньох, який говорив: Подія в Мюнхені (атентат), люди розгубились, ніхто не може дати відповіді, чому таке діється. Промовець підкреслив, що найкращу відповідь на це дав мюнхенський єпископ-помічник, яка звучить: людина втратила орієнтацію. Шукаймо орієнтира в наших життєвих проблемах. Третю доповідь виголосив о. Ст. Гарванко, який говорив про важливе питання беатифікації Слуги Божого Андрея. Звернув увагу на позитивні моменти, труднощі й перешкоди. Нажаль, зі сторони українців виявилось слабеньке зацікавлення. Потрібно більше заінтересування, популяризації цього питання і молитов всього Божого Люду, потрібні свідчення і матеріярльні засоби.

Другий день нарад був присвячений організаційним справам, які розпочато соборною св. Літургією й Панахидою за померлих членів Товариства. В загальних Зборах взяло участь 19 членів і було сім уповноважнень так, що разом було 26. Крім цього був один богослов, як гість. Головою зборів обрано о. проф. Івана Гриньоха, а на секретаря о. Р. Мизя. На збори наспіло привітання від Блаженнішого Патріярха Йосифа і низки священиків з позаокеанських країн — голов Священичих Товариств св. Андрея, як також від поодиноких священиків у Европі. У звітній доповіді подано, що Товариство нараховує 45 членів. Товариство видавало Бюлетень, яких за два роки появилось 7 чисел. Також разом з Бюлетенем появлявсь проповідничий додаток. На обидва видання був позитивний відгук. Під час нарад також обговорено низку різних поточних проблем, згадувано питання журнала «Ниви». Після проведеної дискусії уступаючій управі уділено абсолюторію і переобрано ту саму управу у наступному складі: о. Іван Леськович — голова (Гамбург — Німеччина), о. Іван Кіт — секретар, (Шерлеруа — Бельгія), о. Павло Когут — касієр (Штрасбур — Франція), о. Степан Гарванко і о. Антін Тарасенко — вільні члени. Контрольна Комісія: о. Ст. Дмитришин, о. В. Прийма, і о. Іван Дашковський. Допомогова Комісія: о. Іван Дацько — голова, о. Ст. Воротняк і о. Ол. Біляк — члени. Редакційна Колегія Бюлетеню: о. Ів. Кіт, о. Ів. Леськович і о. Р. Мизь.

В третій день нарад зачитано проект резолюцій, які прийнято без змін. Поруч з тим треба підкреслити, що учасники Зборів були прийняті на авдієнції у Владики Платона Корниляка.

Повищу нотатку написано на основі інформації/ Бюлетеня Товариства Священиків св. Андрея Европеська Область.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web