Загальні Збори Відділу Патріярхального Т-ва в Озон Парку, Н. Й.

В неділю 8 квітня 1979 року відбулися 3-ті з черги Загальні Збори Відділу Патріярхального Т-ва. Збори відкрив уступаючий голова Роман Крупка, вітаючи о. крил. Л. Мудрого і всіх присутніх та попросив Отця Пароха провести молитву. Вибрано Президію Зборів в складі: голова — проф. д-р Василь Лев і секретар — мґр. Василь Захарчук. Після вибору Номінаційної Комісії, голова президії попросив до слова о. крил. Л. Мудрого, який в короткому слові з’ясував становище нашої Церкви, так на батьківщині, як і на поселеннях. Коли на Батьківщині наша Церква є в нерівному змагу з безбожним комунізмом і мусить залишатись в катакомбах, то тут у вільному світі на нас спадає почесне завдання боронити справи легального статусу нашої Церкви. Цю справу взяв на себе наш Блаженніший Патріярх Йосиф І. І хоч поважний вік і довголітня каторга надщербила здоров’я нашого Патріярха, то важність справи й Боже Провидіння додають Йому сил боронити належних прав нашої Церкви. Його Блаженство оснував корпорацію «Свята Софія», якої завданням є придбати пост, Патріярший Фонд для удержання всіх патріярших дібр, які Патріярх досі придбав. За його ініціативою створено мирянські організації, які мають допомагати Блаженнішому сповнити це велике завдання, о. крил. Л. Мудрий закликав усіх парафіян стати членами Патріярхального Т-ва тим більше, що ситуація нашої Церкви за понтифікату нового Папи Івана Павла II дещо поправилась. Вже сам факт, що Папа дозволив скликати наради єпископів, говорить сам за себе. Зі своєї сторони о. крил. Л. Мудрий приобіцяв і надальше співпрацювати з новою Управою та побажав, багато успіхів.

За Управу звітували, голова — Роман Крупка, та фінансовий референт — Іван Безубяк. У звітному часі уся увага була звернена на збірку Патріяршого Фонду. На всіх засіданнях цій справі присвячувано найбільше часу й уваги. Треба признати, що ця акція була успішною, громадяни жертвували радо так, що в першій кампанії зібрано поважну суму 2.187.30, коли зважити, що громада Озон Парку не велика. Акція збірки на Патріярший Фонд буде про­довжуватись дальше. Управа відбула 6 пленарних засідань. З головніших поїздок треба згадати, поїздку до Риму в 1977 на урочисті святкування уродин Патріярха, участь у З’їзді Корпорації Святої Софії у Філядельфії та посвячення УКУ, в світовому З’їзді мирян УПСО в Ню Йорку та 8 З’їзді Крайового Т-ва, що відбувся в Ню Йорку.

Управа відсвяткувала уродини Блаженнішого Патріярха. Заходом Т-ва відбулась доповідь о. мітрата І. Музички, який,з доручення Патріярха об’їздив усі наші Парафії.

Управа пренумерувала журнал «Патріярхат» 30 примірників місячно, що в цілості розпродувала як рівнож «Інформаційні Вісті» Фінансовий звіт подав скарбник Іван Безубяк. Всіх приходів було дол. 3. 056. 91 в тому часі розходи 2.986.74. Сальдо на 8-го квітня 1979 р. дол. 70.17. Звітодавець підкреслив що всі витрати зв’язані з поїздками, покривали члени Управи з власної кишені, за що голові і іншим членам Управи належиться щира подяка.

Контрольна Комісія перевела контролю діловодства, ствердила усе в порядку, та поставила внесок на уділення абсолюторії уступаючій Управі, з признанням, що присутні приняли одноголосно.

На внесок Номінаційної Комісії, вибрано Управу, яку знову очолив Роман Крупка. Контрольну Комісію очолив Роман Мізур, а Товариський Суд Євген Гутович.

У внесках і запитах забирали голос: В. Босак, М. Вітенко і В. Скомский. Д-р В. Лев поставив пропозицію, щоб Управа більш заінтересувала ідеєю патріярхату тут роджених, та час до часу видавала в українській і англійській мовах інформаційний листок роз’яснюючи й пропагуючи ідею патріярхату.

Переобраний голова Роман Крупка подякував о. крил. Л. Мудрому за вступне слово та співпрацю, Президії за ділове переведення Зборів та всім присутнім за участь. Збори закінчено молитвою, яку провів д-р В. Лев.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web