Загальні збори Відділу Т-ва за патріархальний устрій УКЦ в Дітройті

Незаперечним фактом є, що існуючий патріярхат Помісної Української Католицької Церкви з Блаженнішим Йосифом, як першим Патріярхом, стало церковно-національним постулятом нашої сучасности. В цім напрямі спрямовані дії ієрархії і духовенства нашої Церкви та свідомих мирян у діяспорі.

Дії мирян у Дітройті в тому напрямі відзеркалювали Загальні Збори відділу Т-ва За Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви, що відбулися в суботу, 23-го квітня 1977 року, в залі школи при церкві Непорочного Зачаття ПДМ в Гемтремку.

Наради відкрив голова Ярослав Кривий, а проводила ними президія, запропонована д-ром Б. Лончиною, у складі: інж. Василь Колодчин – предсідник, Василь Папіж — секретар.

З коротких звітів членів управи стало наглядним, що мимо несприятливих умовин, Відділ провів чималу працю. Голова Ярослав Кривий у свойому звіті вказував на окремі ділянки праці в часі звітної каденції, а саме: члени управи переговорювали з парохами місцевих церков про поминання Патріярха Йосифа в Богослуженнях. У червні-липні управа розвинула широку акцію серед мирян — висилки звернень до Папи Павла VI дозволити нашому Патріярхові взяти участь в 41 Міжнародному Евхаристійному Конгресі, що відбувся у Філядельфії. У зв’язку з тим видано інформаційний листок («прес реліз») до англомовної преси, який деяка преса помістила. В листопаді влаштовано доповідь інж. Миколи Галіва на тему: «Помісна Українська Католицька Церква на тлі 41 Міжнародного Евхаристійного Конгресу». В лютому 1977 управа зорганізувала розповсюдження жетонів та висилку привітів з нагоди 85-тих уродин Патріярха Йосифа. Дня 8-го березня ц. р. на громадських зборах, за участю парохів і священиків метрополії Дітройту, створено Ювілейний Комітет для відзначення 85-ліття народження та 60-ліття єрейських свячень Патріярха Йосифа. У склад комітету входять усі парохи парафій метрополії Дітройту і представники суспільно-громадських установ. Ювілейні відзначення відбудуться в неділю, 16-го жовтня у залі Фіцґералд гай-скул у Ворен, Міш.

Секретар Євген Василина подав у свойому звіті, що на протязі звітної каденції управа відбула 5 засідань, дві наради екзекутиви та громадські збори з участю священиків та представників суспільно-громадських установ. Крім протоколів, оформив докладний адресар всіх установ метрополії Дітройту та виконував все, що належало до обов’язків секретаря.

Фінансовий референт Анатоль Ромах зложив докладний звіт із фінансової господарки відділу. Прибутки в часі каденції виносили 3,253.33 дол., витрати 2,885.84. З того для Патріярха Йосифа вислано 2,000.00 дол.

З рамени Контрольної Комісії звітував д-р Микола Климишин. Перевірка виявила ощадну господарку, точні записи прибутків і витрат, а також взірцеве діловодство секретаря. На внесок Контрольної Комісії уділено уступаючій управі абсолюторію з признанням.

Після короткої дискусії голова Номінаційної Комісії Євген Василина запропонував наступний склад нової управи: д-р Богдан Лончина — голова, інж. Микола Кунинський — І-ий заступник, Любомир Татух — ІІ-гий заступник, мґр. Франц Липецький — секретар, Анатоль Ромах — фінансовий референт, Василь Папіж — пресовий референт, Петро Капітанець — заступник фін. Референта, члени управи: мґр. Володимир Баран, Адріян Блюй, д-р В. Богонович, проф. Пилип Гайда, інж. Роман Ковч, інж. Василь Колодчин, Іван Лотоцький, Мирослав Прийма, Остап Захарків, Зенон Василькевич, Любомир Кльось, Константин Величковський і Кирило Цепенда. Контрольна Комісія: Ярослав Кривий, мґр. Володимир Соя і д-р Микола Климишин.

Крім цього Номінаційна Комісія запропонувала д-ра Володимира Прокоповича, за його віддану й жертвенну працю в Товаристві, наділити — Почесним Головою Відділу Товариства. Пропозицію прийнято оплесками.

В дальшому ході нарад порушено низку справ, що мали відношення до минулорічної діяльности управи, а також майбутньої, а саме: «Великопосна трапеза», журнал «За Патріярхат», ювілей Патріярха й інші.

Перед закінченням зборів нововибраний голова д-р Богдан Лончина коротким словом подякував присутнім за вибір, а при тому вказав на ціль Товариства, тобто вдержувати балянс дій між скрайно консервативними кругами духовенства і мирян, а сильно прогресивними, щоб ці дії були успішні та корисні для Помісної Української Католицької Церкви. Це важне завдання і не легка праця, вимагатимуть наших зусиль, а від членів нововибраної управи гармонійної співпраці, що є передумовою нашого успіху.

Предсідник зборів інж. Василь Колодчин у кінцевому слові подякував присутнім за участь і річеву дискусію та просив на закінчення Загальних Зборів заспівати «Христос Воскрес».

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt