Загальні Збори Відділу Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви у Вашінґтоні

Загальні Збори Відділу Товариства у Вашінґтоні відбулися 5-го червня, 1977 р. в домі Св. Софії. Збори розпочато молитвою, яку провів о. радник Ст. Кіржецький. Голова д-р А. Процьків відкрив Збори. Обрано Президію у складі: Б. Ясінського та Б. Козака й прийнято порядок нарад.

Представник Крайової Управи, д-р В. Пушкар виголосив надзвичайно цінну, багату змістом доповідь про стан нашої Церкви, жалюгідну політику римської Курії, та в загальному працю Товариства.

Звіт з праці Відділу склав діючий голова А. Процьків. Він теж звітував за неприсутного скарбника Я. Боднарука. Жива і ділова дискусія над звітом виявила велику турботу мирян за долю нашої Церкви, як теж глибоке бажання поєднання під проводом нашого Патріярха. В дискусії рівнож підкреслювано потребу започаткування широкої акції для масового приєднання молоді, а зокрема батьків нашого наймолодшого доросту.

Опісля мґр. В. Процінський звітував за контрольну комісію. На внесок д-ра Е. Ґіля схвалено признання та уділено абсолюторію уступаючій Управі. На внесок О. Зенюка Збори вибрали нову Управу в складі:

Голова — мґр. Володимир Процінський, заступник голови — Ольга Козак, секретар — інж. Ярослав Волошин, скарбник — Павло Дубик і вільний член — д-р Юліян Гутник.

Контрольна Комісія: д-р Антін Процьків, Роза Сьокало і Остап Зинюк

Тов.суд і заразом Номінаційна Комісія, д-р Роман Барановський, д-р Юрій Старосольський і Богдан Козак

Новообраний голова Відділу мґр. В. Процінський подякував за довіря й просив Громаду дати новій управі всебічну підтримку. При цьому заявив, що нова управа докладе зусиль для більшої активізації праці у Відділі, зокрема в напрямі поширення інформації про ціль і важливість наших змагань, як теж потребу взаїмного зрозуміння та пошани почувань для добра нашої Помісної Церкви.

Збори закінчено молитвою.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt