Загальні Збори Відділу Українського Патріярхального Товариства і Філядельфії

В неділю 27 вересня 1981 р. в залі УСО «Тризуб» відбулися Загальні Збори Відділу Українського Патріярхального Товариства у Філядельфії о год. 3-тій по полудні. Збори відкрив голова Т-ва д-р Володимир Бачинський і попросив о. мітр. Зенона Злочовського перевести молитву. Вибрано почесну й ділову президії. До почесної президії ввійшли: о. мітр. Зенон Злочовський, о. Мар’ян Процик, д-р проф. Леонід Рудницький і д-р Володимир Пушкар. До ділової президії були вибрані інж. Юліян Головчак — голова, і Лев Іваш — секретар. Після устійнення порядку нарад, особисто привітали Збори, член президії УПСО — ЗА ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ І НАРОДУ д-р Володимир Пушкар, а від корпорації «Свята Софія» в США д-р проф. Леонід Рудницький, відтак відчитано привіт від Краєвої Управи Українського Патріярхального Товариства в США.

Збори вибрали верифікаційну і номінаційну комісії. Прочитано протокол з попередніх Загальних Зборів, що його прийнято одноголосно. Звіти склали: д-р Володимир Бачинський — голова, і Роман Ярош — скарбник, а за Контрольну Комісію д-р Юліян Колтун. Окремий був звіт за Радіоавдицію «Голос Мирян», який склав інж. Юліян Головчак. На внесок Романа Яроша вшановано однохвилинною мовчанкою пам’ять померлих членів. Після звітів попередньої Управи відбулись запити і дискусії. Дискусії були короткі й річеві, та відчувалось в поодиноких дискутантів турботу за долю і добро нашої Церкви. В дискусії брали участь: д-р Микола Ценко, д-р Володимир Пушкар, д-р Стефанія Бережницька, Ірена Ярош, Осип Петрович, Марія Білозор, Евгенія Онуферко, Роман Ярош і д-р Володимир Кліш. Д-р Микола Ценко закликав допомагати патріяршим інституціям, а д-р Володимир Бачинський просив дати всесторонню підтримку Патріярхові для закріплення Помісности й Патріярхату.

Відтак приступлено до вибору нової Управи Товариства, Контрольної Комісії і Товариського Суду. На голову Товариства вибрано одноголосно Романа Яроша, а до Управи увійшли: Нестор Сум, інж. Іван Строгм, Любомир Люба, інж. Володимир Медуха, Іван Дзівак, Лев Іваш, Осип Петрович, мґр. Богдан Копитко, Марія Филипович, Ярослав Ратич, Роман, Дубенко, Наталія Ковалишин, д-р Володимир Кліш, Стефан Голуб. Контрольна Комісія: інж. Іван Куземський, мґр. Мирослав Субтельний, Теодозій Гриців. До Товариського Суду: Василь Дорошенко, Зенон Маланчук, Богдан Стефанишин.

Голова Зборів інж. Юліян Головчак подякував всім за співпрацю і привітав нового голову Т-ва Романа Яроша, який подякував за довір’я і вибір, пригадав, яка мета Патріярхального Товариства, накреслив програму праці на нову каденцію і просив про співпрацю. Збори закінчено о год. 6-тій увечорі молитвою, котру провів о. Маріян Процик.

Лев Іваш

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web