Загальні Збори Відділу Українського Патріярхального Товариства в Нюарк-Ірвінґтон

Підготовку до загальних зборів Відділу почали члени його управи на засіданні в середу, 20-го жовтня 1982 р. Вибрано підготовчу комісію для намічення кандидатів до управи Відділу на чергову каденцію у складі: Василь Пасічняк — голова, Ірена Яворська і Володимир Псуй — члени.

Загальні збори відбулися в неділю, 5 грудня 1982 р. о год. 4:30 в Народньому Домі в Ірвінґтоні, Н.-Дж. Голова Відділу Александра Яськів привітала членів Товариства і після молитви та вшанування хвилинною мовчанкою заслужених членів Відділу, покійних Анни і Павла Петровських, відкрила збори. Зборами провадила комісія в складі: Василь Пасічняк — голова, Любомир Павлович — заступник голови і Марія Юркевич — секретарка. Збори прийняли поданий головою порядок нарад, а також прочитаний Евгеном Переймою протокол з попередніх зборів Відділу.

Про діяльність уступаючої управи звітували: голова А. Яськів, орг. реф. І. Ярош, вик. обов’язки голови Василь Гнатів і заст. голови Василь Пасічняк. Управа в часі своєї діяльности відбувала регулярно свої засідання, утримувала постійний зв’язок з Крайовою Управою Товариства, організувала інформаційні доповіді про справи нашої Церкви і її патріярхату, висилала до Святішого Отця листи в справі порушення справ нашої Церкви і синоду її єпископату, влаштовувала імпрези з приводу важливих річниць життя і діяльности Патріярха Йосифа, улаштовувала спільне Свячене і переводила збірки на «Патріярший Фонд».

Багато труду і праці вложили члени управи Відділу у підготовку і переведення надзвичайно вдалої Ювілейної Академії з приводу 90-річчя життя Патріярха Йосифа, в рамках діяльности Стейтового Комітету в Нью-Джерзі для відзначення уродин Патріярха Йосифа, що його очолював заст. голови Відділу Василь Пасічняк, за редакцією якого Комітет видав документальну Ювілейну книгу, присвячену Ювілятові.

У звітах, між іншим, підкреслено жертвенність української громади на патріярші цілі та її підтримку діяльности Відділу Т-ва, доказом чого є касовий звіт, в якому подано, що впродовж останньої дволітньої каденції через касову книгу Відділу переслано на Патріярший Фонд Т-ва Свята Софія суму $21,215.00 зібраних пожертв української громади. Звіти були короткі й ділові. Учасники зборів прийняли їх з помітним вдоволенням. Голова Контрольної Комісії Василь Сенежак по звіті Товариського Суду Василя Гнатева поставив внесок на уділення абсолюторії уступаючій управі, що його присутні прийняли одноголосно.

Під час зборів був відчитаний лист кардинала В.Рубіна з 6 липня 1982 р. до Канцелярії Патріярха Йосифа і відповідь Патріярха Йосифа кард.

В.Рубінові з 12 липня 1982 р. У зв’язку із цими листами В. Пасічняк виголосив доповідь на тему: «Сучасна дипломатія Ватикану і запляновані відвідини Папою Польщі». У дискусії над листами і відповіддю брали голос: Іван Ярош, Іван Хамуляк, Осип Труш, Федір Луцишин, Александра Яськів, Василь Гнатів, П. Миськів, Зенон Тимків, Любомир Павлович, Евген Перейма, Володимир Сенежак, Лев Коленський, Роман Яськів, Володимир Псуй і Василь Пасічняк.

Після дискусії збори ухвалили вислати до Святішого Отця листа, а копію до Його Святости Патріярха Йосифа. Проект листа запропонував предсідник зборів, і його одноголосно збори прийняли з додатками учасників та доповненням вибраної ними Редакційної Комісії в складі: Василь Пасічняк, Володимир Сенижак і Лев Коленський. Лист було вислано, як було ухвалено, в українській мові із доданим англійським перекладом.

Під кінець нарад приступлено до вибору управи Відділу. Александра Яськів прочитала список намічених кандидатів. Предсідник звернувся до учасників зборів, чи є інші пропозиції. Дехто висловив свої застереження відносно деяких кандидатів. У зв’язку з цим головуючий просив, щоб хоч до його кандидатури не було застережень, та щоб присутні подавали своїх кандидатів, а зокрема кандидата на голову. Іван Ярош зголосив свою кандидатуру на голову, а Евген Перейма на члена Контрольної Комісії. Окремим голосуванням вибрано головою Василя Пасічняка. Членів управи вибрано одноголосно, при одному присутньому, що утримався. На першому засіданні управи 10 грудня 1982 р. розподілено функції: ред. Василь Пасічняк — голова, Федір Луцишин – заступник голови, Марія Юркевич — секретарка, проф. Любомир Павлович — скарбник, д-р Микола Чировськой — прес, референт, Іванна Кононів — референт імпрез, д-р Іван Ярош — організаційний референт, Володимир Псуй — господар, Ірена Яворська, д-р Стефанія Гук, Люба Шеґедин, Іван Чировський і Роман Пиндус — члени для окремих завдань. До Контрольної Комісії увійшли: Александра Яськів, інж. Віктор Яворський, інж. Володимир Баранецький і д-р Евген Перейма, а до Товариського Суду — проф. Василь Гнатів, Іван Ориняк і Роман Яськів.

Новообраний голова подякував за довір’я та просив присутніх про співпрацю у важкій праці для справ патріярхату та у збірках на Патріярший Фонд Т-ва Свята Софія. Ці ділово і в дусі взаємної пошани відбуті збори закінчено молитвою.

Василь Пасічняк