Заклик Блаженнішого

(УПБ, Рим) — У самий день народин св.п. Патріярха Йосифа, 17лютого 1986 p., Блаженніший Мирослав-Іван підписав заклик до всього українського народу з проханням допомогти йому розбудувати Український Католицький Університет у Римі і завершити оздобу собору Святої Софії мозаїками, щоб тим сповнити волю свого великого попередника.

Згадуючи своїх попередників, Сл.Б. Митрополита Андрея і Йосифа-Ісповідника, Блаженніший вичислює, скільки установ перенесено зі Львова до Риму. «Таким пересадженим деревом з української землі, з города Льва, стала наша Богословська Академія і, враз з нею, Львівська Духовна Семінарія. Тут вони одержали назву Українського Католицького Університету і Колегії Святої Софії. На передмістях Риму залишилася їхня будівля враз із собором Святої Софії».

Блаженніший Мирослав-Іван говорить про те, як У КУ постав із своїми філіями, як вони оформлювались, як на ІV Архиєпископському Синоді у вересні-жовтні 1969 р. Патріярх Йосиф передав УКУ під опіку всього українського єпископату і «правно забезпечив їх власність оснуванням Релігійного Товариства «Свята Софія» з дорученням збирати фонди для забезпечення існування і наукової діяльности тих інституцій».

Вичислюючи завдання краєвих товариств «Свята Софія», які «стоять під проводом того ж Товариства і моїм наглядом у Римі», головно для матеріяльної піддержки УКУ, Блаженніший робить вагоме твердження: «Кожний гріш, що зложите на фонд Товариства «Свята Софія», — це вклад у скарбницю нашої української християнської науки. Його сміло можна назвати фондом нашої церковної і громадської зрілости».

Слідує докладне звідомлення, скільки грошей дали нам різні чужинецькі організації і товариства в користь Української Церкви, завдяки посередництву Львівської Архиепархії та Релігійного Товариства «Свята Софія» для українців-католиків у Римі від смерти св.п. Патріярха Йосифа: разом 2,252,000.00 ам. дол. Відтак Блаженніший закликає: «Дорогі Браття і Сестри! Погляньте на ці списки і подумайте. Коли чужі люди й установи на заклик, просьбу чи доручення незнаного їм деколи владики чи установи жертвують так щедро для Української Католицької Церкви, про яку вони і мало що знають, треба б і нам по змозі також їм і собі допомагати…».

«Я — Ваш Отець і Глава, наслідник двох велетнів нашої Церкви у важких часах її лихоліття — одідичів враз із Вами цю велику й цінну спадщину. Маємо ЇЇ розвивати, щоб вона сповнила своє післанництво і ціль, які поставили перед нами ці два мужі та їх численні предтечі в нашій історії. Маємо сповнити їхнє Завіщання, щоб та святиня науки росла, щоб те дерево української землі росло і було славою нашої Церкви у Вічному Місті, на славу Божу і добро наших душ і нашої України! Великі пляни для розбудови й росту тієї духовної твердині вже зладив покійний Патріярх Йосиф, і тільки короткий час його волі не дозволив йому все здійснити. Цей важний обов’язок спочив тепер на нас усіх, і були б ми негідними спадкоємцями нашого великого народу — сьогодні народу мучеників і ісповідників, — коли б ми не могли продовжувати цього так потрібного святого діла», — закликає Блаженніший Мирослав-Іван.

Український Католицький Університет, отож, треба розбудувати. Потрібне більше приміщення для бібліотеки на сто тисяч томів, конечне приміщення на великий уже архів, слід збудувати магазин на п’ятдесят тисяч книжок, музей УКУ повинен мати своє власне приміщення. Негайно потрібно підтримки на розбудову, бо цієї весни праці розбудови розпічнуться.

«Тому цим закликом звертаюсь до Вас з просьбою про пожертви на розбудову цього університету, щоб сповнити волю покійного Патріярха Йосифа і викінчити все, що до того будинку належить. Кошти всього задуманого проекту винесуть коло півтора мільйони долярів. У цьому буде включене також викінчення всіх робіт при соборі Святої Софії», — пише Блаженніший.

Спілка Українських Кредитівок, на прохання їх Блаженства, поставила до диспозиції цілу свою сітку відділів як пункт для збірок. У кожній кредитівці відкрито Фонд розбудови Українського Католицького Університету св. Климента Папи в Римі,

St. Clement’s Ukrainian Catholic University Development Fund in Rome

Сюди поодинокі особи, організації, парафії можуть складати свої пожертви на розбудову УКУ. Кожному жертводавцеві кредитівка виставить посвідку для вжитку при особистих податкових звітах. Рівно ж Блаженніший прохає тих, що приготовляють свої тестаменти, включити якусь пожертву на цю ціль, бо не є це жодною тайною, скільки грошей, придбаних тяжкою працею багатьох наших людей, нерідко через невідповідне виготовлення тестаментів попадає у ворожі нам руки.

Застерігаючи собі, що цей заклик не є першим, ані не буде останнім, бо відтепер Блаженніший часто буде звертатися до своїх вірних, повідомляючи їх про проведену збірку та про стан робіт. їх Блаженство ще раз завзиває: «Іду слідами моїх великих попередників, сповняючи їх волю і завіщання. Пишу оцей мій заклик у самий день народин покійного Патріярха Йосифа. Допоможіть мені бути вірним його Заповітові! Закликаю ввесь український нарід організувати у своїх митрополіях, єпархіях, екзархатах, парафіях, громадах і організаціях збірки на розбудову Українського Католицького Університету і на собор Святої Софії в Римі».

Віримо, що слово нашого Отця і Глави впаде на добру землю щедрого серця нашого народу і вродить стократно.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt