Засідання Краєвої ради мирян

15-го липня 1972-го року Краєва Рада Мирян Товариства за Патріярхальний Устрій УКЦеркви у ЗСА відбула своє засідання в Нью-Йорку. На цьому засіданні уконституовано Президію Ради, виконуючи тим вимогу Статуту Товариства, що її приписує стаття ч. 40. Президія Ради складається з трьох осіб: голова – М. Лабунька /вибраний на цей пост 5-тим делеґатським З’їздом Товариства/, заступник голови – М. Барусевич і секретар – Ю. Колтун. На засіданні винесено також ряд рекомендацій стосовно праці Товариства на внутрішньому й зовнішньому відтинках, що їх тут передруковуємо.

Рекомендації Ради Мирян Краєвій Управ і винесені на засіданні 15-го липня 1972-го року в Нью-Йорку:

І. У справах внутрішньо-організаційних.

 1. Посилити організаційну роботу а цій каденції діяльности Товариства з метою збільшити число членства існуючих відділів, як і з ціллю організувати нові відділи в осередках, де вони ще не існують, особливо в західних стейтах країни.
 2. Скріпити постійний зв’язок з відділами Товариства з наміром посилити взаїмну інформацію Крайовою Управою відділів і Управами відділів Крайову Управу про всі важливі події нашого церковного й релігійного життя в загальному з одної сторони й про місцеві справи – з другої.
 3. Дальше проводити інформативну й роз’яснювальну акцію про змагання за український католицький патріярхат та за здійснення помісности нашої Церкви на місцях, себто в осередках поселення української діяспори; старатись про піднесення рівня релігійного життя української діяспори взагалі.
 4. Старатись про те, щоб в українській пресі часто появлялись роз’яснювальні, а також засадничі статті про змагання за самобутність Української Католицької Помісної Церкви.
 5. Подбати про те, щоб якнайскорше почав діяти постійний секретаріят Товариства у власному приміщенні, який рівночасно сповняв би завдання Інформаційного Центру мирянського руху в цій країні. Таке постійне Бюро Товариства змогло б закріпити дотеперішні здобутки мирянського руху, а також воно забезпечило б тяглість і систематичність праці на майбутнє.
 6. Зреорганізувати видавничу діяльність Товариства так, щоб вона якнайкраще відповідала сучасним потребам мирянського руху та забезпечувала загал вірних потрібною і корисною інформацією про сучасні проблеми церковного життя.
 7. Приготовити З’їзд Ради Мирян на весну 1973-го року.

II. У справах зовнішньої діяльности.

 1. Рада стверджує, що саме відбутий Семінар, присвячений основним питанням нашої Церкви, належить уважати найбільшим осягом Товариства в ділянці інформації так чужого світу, як і української заінтересованої громадськости. Для того рода авторитетної інформації належало б випрацювати більш тривалу базу та систематичну черговість.
 2. Подбати про те, щоб у недалекому майбутньому відбувся Конґрес Мирян Української Католицької Помісної Церкви.
 3. Посилити співпрацю Товариства з іншими мирянськими організаціями в цій і інших країнах, які постали на тій самій базі, що Товариство за Патріярхальний Устрій і які змагають до здійснення тих самих цілей у нашому церковному й релігійному житті.
 4. Нав’язати зв’язки з мирянськими організаціями інших народів, головно тих, що, як і українці, є східніх обрядів – з ціллю спільними зусиллями обороняти прав Східніх Церков у лоні Вселенської Церкви.
 5. Посилити домагання, щоб УКЦерква, а також інші Східні Церкви були вийняті з-під юрисдикції Священної Конґреґації для Церков Східніх Обрядів з огляду на те, що така залежність є дискримінуючою для тих Церков та противиться духові постанов 2-го Ватиканського Вселенського Собору.