Засідання Крайової Управи США

В суботу, 12 листопада Крайова Управа Товариства за Патріархальний Устрій Помісної УКЦеркви відбула в Нью Йорку своє чергове засідання, на якому порушила та вирішила низку актуальних питань. Спершу зроблено підсумки відбутої Крайової Наради з представниками Відділів. Довше зупинилась над питанням інсталяції єп. Йосифа Шмондюка на митрополита Філядельфійської Митрополії і єп. Василя Лостена на Стемфордського Єпископа. Вирішено, що цю справу в найближчих днях треба буде простудіювати і встановити всі факти і після того повідомити всі Відділи про наше становище. В цій справі Управа вислала окремого листа до папського нунція у Вашінґтоні архиєп. Дж. Жадо, щоби з одної сторони запротестувати проти порушення прав нашої Церкви, а з другої, щоби було зроблено все можливе, щоби Ватикан дозволив Патріярхові Йосифові прибути на інсталяцію митрополита Й. Шмондюка. Копію листа містимо на іншому місці в англійській і в українській мовах.

На засіданнях обговорено справу, яку було порушено під час Крайової наради 29 жовтня у справі спільної зустрічі і нарад з управою Свята Софія Релігійне Товариство для Українців Католиків в США. Вирішено таку нараду відбути 18 грудня в Нью Йорку, якщо ця дата буде підходити Управі Свята Софія… В цій зустрічі беруть участь всі члени Крайової Управи. Крім цього обговорено ще низку інших поточних справ.

В дальшому подавали свої звітні інформації поодинокі Відділи Т-ва. Деякі звітні інформації Відділів були цікаві, а крім цього їх практична праця може послужити прикладом для інших Відділів у їхній праці на місцях. На основі заслуханого можна було собі уявити загальний образ зорганізованого мирянського руху. Поруч всього запримічується безперебійне заінтересування мирян церковними питаннями. Це говорить про те, що запалений вогник постепенно горить і розгаряється.

Коли ж ідеться про дискусію над повищим то за малими виїмками вона мало торкалась основних питань, а в основному проходила доокола внутрішних справ. Це було оправдано і природно, бо все говориться про те, що найбільше долягає, щоби в такий спосіб усунути все те, що перешкаджає. Отже дискусія проходила у площині того, що зустрічалось у праці, про те, про що була мова на місцях, а це в останньому часі була справа Святої Софії Релігійного Товариства для українців католиків та відношення до нього Т-ва за Патріярхальний Устрій УКЦеркви. Дискусія розвіяла всякі сплетні, які були навколо цих проблем. Зроблено важливе ствердження, що Свята Софія Релігійне Товариство не є конкуруючим до Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної УКцеркви, ані навпаки. Вони працюють і діють в одній і тій самій патріярхальній системі з окремими і точно визначеними завданнями. Крім цього в дискусії також згадувалося і опрокидувалось авдієнцію Крайової Управи у єп. Василя Лостена. Деякі дискутанти відмітили журнал Патріярхат, який здобув собі заслужене право громадянства. На появу кожного числа читачі чекають.

Поруч з тим вирішено, щоби скликати мирянський з’їзд в якому повинні взяти численну участь миряни. З’їзд мирян запляновано на березень 1978 р. в Нью Йорку. Його скликанням повинна зайнятись Рада Мирян. Після обговорення різних поточних справ нараду закрито молитвою, а голова ред. В. Качмар, який керував програмою подякував учасникам за активну участь.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt