Збірник документів про Патріярха Йосифа

Так змістовно можна назвати нове видання д-ра Романа Смика «Блаженніший Патріярх Йосиф у філателістичних і пропам’ятних виданнях Помісної Української Католицької Церкви», що з’явилась друком 1993 р. Це видання великого формату, 191 сторінок. Це є нотована творчість і життя св.п. Патріярха Йосифа, яка відображена у поштових марках, пропам’ятних виданнях, відзнаках, ковертах, в поетичних і прозових виявах. Його можна назвати цінним і унікальним виданням.

Великою заслугою автора праці є те, що він зібрав багатющий матеріял, склав його в одну цілість. До речі, це є вже друге видання, до якого є також включені й надруковані матеріяли першого видання, що з’явилось у 1982 році під назвою «Блаженніший Патріярх Йосиф у філателістичних і пропам’ятних виданнях Помісної УКЦ». Друге видання є доповнене і поширене. Тут є надруковані матеріяли вже після перенесення тлінних останків Патріярха Йосифа з Св. Софії у Римі до катедри св. Юра у Львові.

Слід підкреслити, що цього типу видання вимагало праці ширшого кола осіб, щоб можна було все належно опрацювати, застосувавши практичні редакторські вимоги. На жаль, це робила виключно одна особа, якою є д-р Роман Смик. Звичайно, авторові цієї праці в першу чергу йшлося про зібрання існуючого матеріялу — документів, щоб його разом зібрати. Зрозуміло, він менше звертав увагу на мистецьку презентацію, відповідну систематизацію та періодизацію, бо на це йому не вистачало фізичних сил. Авторові праці йшлося в першу чергу про те, щоб для майбутніх істориків та дослідників цього особливого періоду в історії нашої Церкви залишити джерела. Без сумніву, Р. Смикові це вдалося успішно здійснити, за що йому належиться признання, а майбутні і навіть сучасні дослідники будуть йому за це вдячні.

Шкода, що автор не звернув більше уваги на технічну презентацію деяких документів. Для прикладу, можна б назвати пропам’ятні коверти, які без потрібних обрамувань — ліній невідомо, чи це є так собі образці, чи коверта. Так само друк поштових марок вимагав більше прецизности, бо вартість є не тільки в зображенні даною твору, але й виконанні. На жаль, цих елементів у виданні не видно, і мабуть автор не міг собі на них дозволити. Коли ж ідеться про прозову частину, то вона вимагала більшої селекції, а в першу чергу доглянення української мови. Для всього можна мати оправдання, але не сміємо собі позволити на збіднення нашої мови. Ми розуміємо, що цього не міг зробити сам автор, але про це конечно треба було подбати.

Без найменшою сумніву, автор праці провів велику піонерську працю, утверджуючи життєві шляхи св. п. Патріярха Йосифа, які були устелені терням. У цій праці д-р Роман Смик виявив своє особливе подвижництво до Людини, Великою Мужа, повної динаміки, який зумів збудити свою паству і довести до Рубікону, щоб вказати, за яким була «обіцяна земля» — патріярхат Помісної УКЦеркви, а тим Великим Мужем був св. п. Патріярх Йосиф. Здається, більшого подвижника і популяризатора св. п. Патріярха Йосифа, як Р. Смик, немає. Тут належало б відзначити окремо його особливий вклад праці у незалежній Україні, де Р. Смик улаштував низку виставок у різних містах України, документів, філателістичних поштових марок, пропам’ятних видань, карток, коверт та різних відзнак, що є пов’язані із життям і творчістю Патріярха Йосифа. Для цього автор праці зужив чимало часу, праці, зусиль і власних грошей, щоб тільки утвердити ідею патріярхату Української Католицької Церкви. Про це широко відмічувала українська преса в Україні, як також і у діяспорі. Журнал «Патріярхат» в цій черзі не залишався позаду. Хай ця наша скромна замітка про нове видання д-ра Романа Смика буде нашим щирим виявом вдячности за його велику безкорисну її віддану працю, яку ми високо цінуємо, для добра українського народу, нашої Помісної УКЦеркви і на славу Божу. Вкладена праця д-ром Романом Смиком напевно принесе обильні плоди. Бажаємо йому дальших обильних успіхів у його плянах і праці.

М. Галів

Свіжий номер

1-2(495-496)2023