Зближаємось до ювілейних святкувань нашої Церкви, що відбудуться в Римі

Зближаємося до святочних ювілеїв, що відбудуться в другій половині вересня ц.р. у Вічному Місті — Римі, які відпорошать призабуті історичні факти історії нашої Церкви. В першу чергу пригадаємо собі подію, що відбулась 50 років тому, у тому ж Вічному Місті — Синод нашої Церкви, в якому взяли участь українські владики в Україні й діяспорі під проводом Києво-Галицького Митрополита, Слуги Божого Андрея. Це подія, яка є гідна належної уваги й відзначення. Це один з фактів, який нам вказує, що наша Церква не раз зривалась до свойого самостійного ставання — до самобутности. Неперевершеним продовжувачем нашого церковного ставання є світоч Вселенської Христової Церкви наш Патріярх Йосиф, якого на цей сам час припадає 40-річчя він дня хіротонії, себто єпископських свячень, це значить 40 років керми й відповідальности за долю нашої Церкви. Це сорок років важких змагань з знам’ям Христа, яке наш Блаженніший Патріярх високо держав і дальше держить. Це повних сорок років безперебійної боротьби, безперебійних змагань з дияволом, з світом темряви, світом сатани. В цій незрівняній боротьбі Блаженніший Патріярх не тільки, що не здався, але мав ще силу збудувати на вічну прославу Всевишнього Триєдиного Бога храм Святої Софії, якої у вересні сповниться 10 років від дня посвячення Це не буденні події в житті, змаганні й розвитку нашої Помісної УКЦеркви, відмічення яких відбудеться від 20 до 24 вересня 1979 р. в Римі.

Ці величаві ювілейні святкування в Римі відбудуться вже в рамках ювілейних святкувань 1000-річчя хрещення України. Ми повинні доложити всіх старань, щоби ці святкування були багатолюдні, бо це також матиме свій вплив на дальший розвиток подій нашої Помісної УКЦеркви. Поруч з цим ми повинні брати до уваги, що не всі будуть мати нагоду бути безпосередніми учасниками цих величавих святкувань у Римі, тому треба вже заздалегідь приготовити відповідні святочні відзначення цих ювілейних дат на місцях.

У ювілейних святкуваннях у Римі візьмуть безпосередну участь наші мистецькі одиниці з американського континенту й Европи. Сподіються мати багато чужинецьких достойників церковних і світських. Підготовка проводиться вже від довшого часу. Всі що мають найменшу нагоду взяти безпосередню участь у цих святкуваннях повинні вчасно поробити потрібні заходи. На іншому місці журнала містимо оголошення, що і як в цій справі треба зробити. Крім цього можна користати з інших можливостей. В цій справі треба інформуватись у подорожних бюрах, які знають, коли і де є найдешевше летіти. Приїдьмо і безпосередньо привітаймо Патріярха Йосифа з Його ювілеєм.