Звернення до Ієрархії, Священства і Вірних Української Католицької Церкви в Америці

Рада Мирян та Крайова Управа Товариства за патріярхальний устрій Української Католицької Церкви висловлюють (від імені З’їзду Мирян, що відбувся в Нью-Йорку 19 червня 1971 року, своє стурбування та незадоволення постійними обмежуваннями й заперечуваннями прав Помісної Української Католицької Церкви. Вони зокрема складають на руки Високопреосвященних Владик – Митрополита Кир Амврозія, Єпископів Кир Йосифа та Кир Ярослава – заяву затривоження за існуючий стан у нашій Митрополії, вислів недовір’я до низки їхніх потягнень або браку акції, де вона була потрібна, та підносять голос протесту проти ряду болючих фактів, які сталися в нашій Церкві в останньому часі. Зокрема ми відкидаємо і засуджуємо:

а/ Невизнавання Архиєпископського Синоду з 1969 року Апостольською Столицею, нехтування та невиконування його постанов нашою Ієрархією в Америці та, всупереч цьому, адміністрування українсько-католицькими єпархіями без уваги на зверхність Верховного Архиєпископа;

б/ Участь Владик Української Американської Провінції в закритих конференціях єпископів т.зв. «візантийського обряду», що відбувалися із засекреченими цілями й постановами без відома та апробати Верховного Архиєпископа;

в/ Виконування доручень і здійснювання політики Східньої Конґреґації супроти нашої Церкви із шкодою для цілости Помісної Української Католицької Церкви;

г/ Самовільні і незаконні зміни календаря, літургічних приписів, Богослужбової мови, подекуди й назви нашої Церкви та невидання виразного доручення священству поминати Блаженнішого Верховного Архиєпископа в Богослужбах як Первоієрарха УКЦеркви;

ґ/ Брак реакції Владик на виступи проти інтересів нашої Церкви й образ нашого народу кардиналами Максиміліяном де Фюрстенберґом, Євгеном Тіссераном, Яном Віллебрандсом та архиєп. Августином Кассаролі;

д/ Повне занедбання опіки над Українським Католицьким Університетом в Римі та сприяння йому посиланням туди своїх кандидатів на священство;

е/ Приготування номінації оо. Івана Стаха і Василя Лостена на єпископів-помічників Філядельфійського Митрополита без згоди і з поминенням Архиєпископського Синоду та Верховного Архиєпископа;

є/ Проведення насильних свячень у Філядельфії з повною іґноранцією побажань Верховного Архиєпископа про відкладення цих свячень та проти волі мирянства;

ж/ Незапрошення Блаженнішого Верховного Архиєпископа на чергові відвідини своїх вірних в ЗСА і брак всякої реакції з боку Владик на поновне, майже ув’язнення у Ватикані Голови нашої Церкви Блаженнішого Кир Йосифа;

з/ Зловживання становищем Владик через публікування в пресі та оголошування з амвони, як також розповсюджування у пастирських листах невірних інформацій та образливих наклепів на мирян;

и/ Зловживання пресою, яка перебуває під контролею Владик, постійним оприлюднюванням невірних і односторонніх інформацій, а також затаюванням правдивих фактів з життя і змагань нашої Церкви за помісність і її права;

й/ ігнорування частих прохань мирян і мирянських організацій про зустріч із Владиками з метою обговорення усіх пекучих питань нашої церковної дійсности.

Оцінюючи поступування наших Владик в Америці за таке, яке не сприяє єдності і помісності Української Католицької Церкви та загрожує під сучасну пору самому її існуванню, Рада Мирян та Крайова Управа Товариства за патріярхальний устрій уповноважені цим 3’їздом Мирян звернутися до духівництва і мирян нашої Церкви із закликом розпочати нову скоординовану акцію для рятунку того, що ще в нашій Церкві в Америці сьогодні вдається рятувати. Обставини, які дозволяли довший час нашим Владикам використовувати нашу добру волю і льояльність та моральну і матеріяльну підтримку при послідовній і свідомій їхній діяльності проти інтересів і добра нашої Церкви, мусять докорінно змінитися.

В обличчі цього, ми в повній відповідальності наслідків та в надії на зміну ставлення нашої ієрархії до життєвих справ нашої Церкви, закликаємо мирянський загал:

1. Припинити лояльну підтримку усім трьом українським американським Ієрархам аж до часу повного функціонування Архиєпископського Синоду та визнання ними Верховно-архиєпископської влади Кир Йосифа Сліпого;

2. Не повинуватися їхнім адміністраційним розпорядженням, не приймати до відома їхніх пастирських листів та явно і негайно реагувати на їхні дії, незгідні з єдністю і помісністю нашої Церкви;

3. Не запрошувати їх на громадські з’їзди, конвенції або національні свята: для цих функцій запрошувати ідейних і відданих справі помісности і патріярхату українських католицьких священиків;

4. Не прохати у них Благословення з нагоди посвячення нових будівель чи відбуття ювілеїв або інших імпрез;

5. Всюди, де можливо, під час візитацій чи при офіційних появах Владик, висловлювати своє незадоволення, виявляти свій протест проти їхньої церковної політики;

6. Припинити підтримку тим заходам і підприємствам, які є під безпосередньою контролею Владик, і зате посилити фінансову допомогу усім іншим корисним ініціятивам та установам, що служать єдності нашої Церкви;

7. У всіх тих парафіях і церквах, де парохи відмовляються співпрацювати з вірними щодо фінансової господарки та де не здійснюються постанови нашої вищої влади – Архиєпископського Синоду, застосувати економічні санкції щодо тижневих датків вірних на церкву. У цій справі З’їзд Мирян пропонує окрему постанову до зреаізування;

8. Не визнавати і не підтримувати жадного кроку та дії Владик, якими вони відкрито чи приховано намагаються оформити Церкву т.зв. візантійсько-американського обряду та включити нас до неї;

9. Застосувати бойкот до преси і видань, які не є прихильні ідеям Помісної Української Католицької Церкви, зокрема до преси, контрольованої ієрархією: належить відсилати назад такі видання та висловлювати свій відкритий протест проти їх змісту;

10. Індивідуальними і збірними листами, резолюціями зборів, телеграмами та іншими заявами постійно реагувати на всі акції єпископів і окремих священиків, які йдуть в розріз із цією заявою-закликом, протестувати проти їхньої політики та закликувати до зміни дотеперішнього становища.

Для переведення цієї акції будуть покликані на місцях окремі комітети чи організації з ініціятиви вже існуючих мирянських товариств та із включенням найширшого кола свідомих українців католиків. Очікуємо співпраці в цьому з боку свідомого українського католицького священства в Америці.

З’їзд Мирян уповноважує Раду Мирян та Крайову Управу Товариства за патріярхальний устрій УКЦеркви відкликати частково або повністю ці санкції та заходи в міру цього, як українські католицькі Владики в Америці підпорядкуються Архиєпископському Синодові і Верховному Архиєпископові УКЦеркви, почнуть здійснювати його постанови та погодяться співпрацювати з мирянством в ділі скріплення, відродження і зміцнення єдности нашої Помісної Церкви в Америці та у світі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web