Звернення до любителів і шанувальників творчости Василя Барки

Кураторія фонду для видання його творів: Юрій Шевельов (голова) Григорій Костюк, Юрій Лавріненко, Юрій Луцький, Ярослав Падох, Омелян Пріцак, д-р Іван Фізер та Діловий комітет фонду: Людмила Волянська, Ніна Ільницька, Ярослав Клим, Ольга Кузьмович, Микола Лебедь, Орест Слупчинський звертаються до Вас із проханням допомогти передплатами і пожертвами на Фонд — видати, з нагоди сімдесятліття поета, його найбільший твір «СВІДОК» (повна назва: «Свідок для сонця шестикрилих»)

Василь Барка — один з найбільших сучасних поетів Заходу; твори його вирізняються великою оригінальністю форми і позначені християнською релігійністю, чи отою всеприсутністю доброти Христа, як висловився Юрій Лавріненко.

Василь Барка відомий теж як прозаїк нової християнської вісти й унікального стилю (його «Жовтий князь» має з’явитися французькою мовою у знаному в світі видавництві Ґаллімара), та як вдумливий есеїст і літературний критик.

Одначе — і про це соромно навіть згадати — більша частина доробку Василя Барки ще не видана.

«СВІДОК» це велика поема-роман; над нею автор працював понад 25 років; вона в горизонтальній — земній площині змальовує трагічні події на Україні впродовж доби двох воєн; а вертикально — донебесно — підноситься на крилах християнської віри до Творця.

Вона має 47 тисяч рядків, тобто чотири томи по 500 сторінок. Щоб видати таку монументальну працю треба понад 35 тисяч долярів. Ясно, що цього великого видання не можна зреалізувати без щедрої допомоги громадських інституцій, церков та окремих громадян.

ПЕРЕДПЛАТА на чотири томи становитиме 80.00 долярів.

Любителі творчости поета, що вишлють передплату, дістануть нумерований і підписаний автором чотиротомник. Жертводавці, що внесуть 100.00 долярів і більше, будуть відзначені у виданні як прихильники; жертводавці, що внесуть 500.00 долярів і більше, будуть відзначені як добродії; жертводавці, що внесуть 1 000.00 долярів і більше, — як меценати. Вашими пожертвами і передплатами здійсниться видання твору — мистецького пам’ятника новітньої доби в житті українського народу.

Ініціятива видати поему «СВІДОК» вийшла від мешканців українського села в Ґлен Спей, під час відзначення 70-річчя поета, в жовтні 1978 року. На бенкеті учасники склали на фонд видання творів Барки чотири з половиною тисячі долярів.

Наклад видання — обмежений до числа передплатників; у книгарнях цього видання не буде.