Звідомлення

Кураторія і Діловий комітет фонду для видання творів Василя Барки — одного з найбільших сучасних поетів Заходу — повідомляють, що до 28 вересня ц. р. на видання його поеми-роману «Свідок» надійшло на передплату і пожертви 6.372.00 дол., у тому 1.000 дол. від Патріярха Йосифа.

Комітет Фонду в Ґлен Спей, де живе Василь Барка, зібрав досі серед мешканців оселі 6.706.00 дол. і сподівається зібрати повну суму на видання одного з чотирьох томів «Свідка». Головою Комітету в Ґлен Спей є п. Данило Мох, касиром д-р Олекса Ничка.

Разом досі зібрано 13.078.00 дол.

Поіменні списки всіх передплатників і жертводавців будуть проголошені, видрукувані і залучені до кожного тому «Свідка».

Усім жертводавцям і передплатникам складаємо щиру подяку.

У нашому зверненні, яке ми розіслали в червні ц. р. до української преси, громадських установ, церков та яке продовжуємо розсилати до окремих громадян, ми звернулися з проханням допомогти пожертвами і передплатами видати найбільший твір Василя Барки — поему-роман «Свідок» — над яким поет працював понад 25 років. Це поема-роман змальовує трагічні події на Україні зпродовж двох воєн і, як усі твори Барки, відзначається великою оригінальністю форми і позначена християнською релігійність. «Свідок» має 48 тисяч рядків, тобто чотири томи по 500 сторінок. Видання цього твору це така коштовна річ, що воно може бути здійснене тільки пожертвами і передплатами. Наклад видання буде обмежений до числа передплатників.

Усі чотири томи вже готові до друку.

Виданням цього твору вшануємо гідно й достойно творчу працю поета в його сімдесятліття.

Передплата іта чотири томи «Свідка» становить 80.00 дол. Пожертви можна відтягати від податку (# Т:S:E: 03BL).

Кураторія Фонду: Юрій Шевельов (голова), Григорій Костюк, Юрій Лавріненко, Юрій Луцький, Ярослав Падох, Омелян Пріцак, Іван Фізер Діловий Комітет: Людмила Волянська, Ніна Ільницька, Ярослав Клим, Ольга Кузьмович, Микола Лебедь, Орест Слупчинський.

Чеки виписувати на:

Self Reliance N.Y. Acct# 8907
The Svidok Publishing Fund

Адреса на передплату і пожертви:

Self Reliance N.Y.
The Svidok Publishing Fund
108 Second Ave. New York, NY. 10003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web