Звіт Контрольної комісії Українського Патріярхального Товариства в США

Восьмий звичайний Крайовий З’їзд Делегатів Українського Патріярхального Товариства в США, що відбувся 31 березня 1979 р. в Нью-Йорку, Н.Й., вибрав п’ятичленну Контрольну Комісію в такому складі в наступному порядку: д-р Володимир Прокопович, Дітройт (став головою); Роман Данилевич, Клівленд, та інж. Василь Колодчин, Дітройт — члени; інж. Теодор Крочак, Філядельфія, і п. Роман Крупка, Нью-Йорк — заступники. Після наглого відходу у вічність (3-го вересня 1980-го року) д-ра В.Прокоповича обов’язки голови Контрольної Комісії перебрав Р.Данилевич, а третім членом Комісії став інж. Т. Крочак.

28-го лютого 1981-го року двоє членів Контрольної Комісії — Р. Данилевич і інж. В. Колодчин перевели в Дітройті перевірку діловодства секретаря і фінансового референта Українського Патріярхального Товариства в США. Секретаря, п. Василя Папіжа, не було на перевірці, бо він в тому часі був поза Дітройтом, але всі потрібні матеріяли були передані до контролі. Фінансовий референт, інж. Микола Кунинський, приложив до цієї перевірки касову книгу та поквитування видатків. Згадані члени Контрольної Комісії ствердили, що діловодство секретаря — книгам протоколів і кореспонденційні течки є у взірцевому порядку. Також діловодство фінансового референта знайдене в найкращому порядку. У касовій книзі, в якій вписи датуються від 4-го квітня 1979 р. під порядковими числами: 1-51 за рік 1979, 52-121 за рік 1980 і 122-133 до 15-го лютого 1981 p., вписані позиції відповідають залученим рахункам. За той час загальні прибутки були $8,515.87, витрати — $7,867.35, а сальдо на день 28-го лютого — $648.52. Обидвом членам Управи, секретареві В. Папіжові і фінансовому референтові інж. М. Кунинському належиться наше признання і наша подяка за їхню жертвенну працю.

За таку ж жертвенну працю в користь Патріярхального руху належить цілій Управі Українського Патріярхального Товариства в США наше щире спасибі. Ставимо внесок уділити довір’я уступаючій Управі УПТовариства в США.

Роман Данилевич,
Василь Колодчин,
Роман Крупка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web