Звіт з діяльности. Товариство за патріархальний устрій Української Католицької Церкви. Відділ у Трентоні

за час від 24-го березня, 1974 до 27-го жовтня, 1974

Підчас останніх Загальних Зборів перевибрано Управу в складі: Дарія Кузик (голова), д-р. Володимир Коропей (містоголова), пані Марія Зеленська (секретар), мґр. Володимир Петришин (скарбник), п. Іван Микитин і п. Роман Левицький (член Управи). В контрольній комісії залишились: інж. Андрій Турчин і інж. Дмитро Кузик.

Від того часу розпродано: «Вісті з Риму» із 20-го лютого, 8-го квітня, 14-го травня, 13-го липня і 20-го липня; журнал «3а Патріярхат» за березень, квітень, травень, червень, липень-серпень і вересень, а також 60 прим, журналу «Мирянин».

На прохання Управи Т-ва оо. душпастирі відправили Служби Божі в наміренні наших Єпископів-Мучеників 7-го квітня, за Мороза, Плюща і наших засуджених інтелектуалів 23-го червня і в річницю смерти Владики-Ісповідника Василя Величковського 7-го липня.

Дня 26-го травня роздано під Церквою відбитки дописі Степана Шипилявого (із місячника «Наш Голос») ТВОРІМ ПАТРІЯРШИЙ ФОНД, які ми одержали від Президії Світового Т-ва за П. У. УКЦ.

Опісля, 15-го червня, вислано до Аргентини «Богословія» за 1971 р; цю книжку подарував о. декан Теодозій Атаманюк. Рівночасно він подарував також книжку «Анна з Києва , Королева Франції», що її написав французький священик о. Роже Алю. Цю книжку, разом із творами Валентина Мороза «Бумеранг», передано до бібліотеки Ратґерського Університету через д-ра 3. Городиського. Також «Бумеранг» завезено до бібліотеки Прінстонського Університету. За ті цінні книжки о. декан Атаманюк одержав подяки від загаданих університетів і від голови Т-ва за Патріярхат УКЦ в Аргентині мґ-ра Антона Хлопецького.

Після появи дописі др. Марії Струтинської про книжку о. Роже Алю «Анна з Києва, Королева Франції» (Америка, 2-го липня, 1974), подано до місячника «Наш Голос» доповнення, що наша велика вдячність за ту цінну книжку належить Патріярхові УКЦеркви Йосифові Сліпому, бо саме завдяки Його старанням вона вийшла друком як чергове видання Українського Католицького Університету в Римі. («Наш Голос»; ч. 8, 1974, ст. 14).

Дня 31-го серпня схвалено підчас засідання зміст листа до святителів о. Химія, який вислано до митр. Германюка, митр. Сенишина і єп. Саварина; цей лист є опублікований у журналі «Мирянин» (жовтень-грудень, 1974, ст. 49)

В днях 2-го до 5-го вересня зібрано, на прохання д-р Дарії Миндюк, 26 підписів, які вона долучила до протесту проти свячень наказних єпископів (вона зібрала понад 1500 підписів).

Одержане 6-го вересня пресове звідомлення із Централі в справі пікетування апостольської делеґатури у Вашінґтоні у зв’язку зі свяченнями наказних номінатів занесено того самого дня до обидвох щоденників: «Трентоніан» і «Трентон Таймс»; у висліді появилась коротенька замітка із викривленим змістом — отже треба було написати спростування.

В першій половині вересня членка нашого Т-ва пані Марія Кассіян вислала 24-фунтову пачку одягу до Бразилії із проханням передати це бідним людям, які є віддані Блаженнішому; подяку одержано із датою 15-го жовтня б. р.

Дня 22-го вересня роздано під церквою одержані із Централі летючки і комунікат 193-го відділу Провидіння із протестами проти номінацій і свячень та пасивности в тій справі Екзекутиви СУК Провидіння.

29-го вересня, з нагоди Дня Помісности, в п’яту річницю ІV-го Архиєпископського Синоду, була відправлена Служба Божа і переведена збірка на Патріярший Фонд. Збіркою займались пані: Марія Залеська, Василина Микитин і Дарія Кузик. У висліді переслано на руки їх Блаженства суму 449 дол., за які прийшла подяка від нашого Патріярха із датою 18-го жовтня. Звідомлення зі збірки роздано під церквою.

Завдяки інтензивній праці касієра мґ-ра В. Петришина, який позбирав вкладки, вислано до централі 36.75 дол., себто 35% від зібраної суми.

Наш новий член п. Василь Леськів приєднав 6 членів і за це йому Управа складає щиру подяку. Підчас попередньої каденції нових членів приєднав також мґр. Петришин.

У звітовому часі Управа відбула 2 засідання, а саме 26-го травня і 31-го серпня.
Дарія Кузик (голова) 

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту