УККА листом до папи піддержує справу Патріярхату

В суботу, 19-го червня 1976 p., повна Екзекутива УККА рішила на своєму засіданні вислати спеціяльного листа до Папи Павла VI у справі визнання

Меморандум до українського конгресового комітету Америки, Нью-Йорк

В резолюціях Одинадцятого Конгресу Українців Америки від дня 6 – 8 жовтня 1972 року, які опубліковано 7 лютого 1973 року, в сьомому розділі,

Мирянському рухові фальш не потрібна

У свій час ми зайняли становище до широко опублікованого у партійній і союзовій пресі створення «Крайової Ради Українських Організації за Патріярхат» в Чікаґо

Листування між УККА та ПАтріярхальним Товариством

Український Конгресовий Комітет Америки, Інк. 3Q2 WEST 13th, STREET, NEW YORK. N. Y. 10014 Tel. Wаtkins 4-5617 Дня 11 травня 1971 р.  

Навколо лютневих святкувань

У пресі, а також і в радіопрограмі були подані обширні інформації про підготовку програми лютневих філядeльфійських святкувань 80-ліття від дня народження Верховного Архиєпископа

Документи нашої доби

Янґставн, 10 березня, 1971До Високопреосвященного АрхиєпископаКир Амврозія СенишинаМитрополита Українців Католиків у ЗСА у Філадельфії, Па. за посередництвомУряду о. ШамбелянаЛева Адамякау Янґставні, Огайо. Справа:

Пора запитатися в СКВУ

В рямцях Першого Світового Конгресу Вільних Українців 1967 року в Ню Йорку відбулися світові конференції складових його частин: науки, культури, ветеранів, кооператорів, жіночого

Подорож кардинала Фюрстенберґа по Америці у насвітленні Східньої Конґреґації

На двадцяти густо надрукованих сторінках бюлетеню «Сервіціо Інформаціоні пер ле Кієзе Орієнталі /СІКО/», ч. 324, рік 24, 31 грудня 1969, подано звіт із