Актуальні релігійні проблеми в Україні

Доволі болюче сьогодні в Україні питання відноситься до складних церковних справ, а саме, хто і які позиції займає, яке відношення все це має

В обличчі великих подій

Переживаємо надзвичайну добу в історії нашої Церкви, про що ще недавно могли тільки мріяти. На наших очах відбувається пробудження народу, і цілком реальною

З приводу відновлення УАПЦ в Україні

В українській пресі цими днями появилися цікаві матеріяли про відродження Української Автокефальної Православної Церкви на нашій батьківщині. З усіх матеріялів про цю знаменну

Фільм про відзначення 40-річчя т.зв. «Собору» в 1946 р. у Львові

Заходами Наукового Товариства ім. Шевченка у Нью-Йорку 6 грудня 1986 року був висвітлений фільм з святкувань 40-річчя т.зв. «возз’єднання» Української Католицької Церкви з

«Промінь надії на римському обрії»

Місяць лютий б цьому році був винятково помітним у житті нашої Церкви. Як звичайно, сподівалися усі відзначити, хоч і скромно, уродини Блаженнішого Патріярха.

Експозе Делегата Мирянських організацій др. Василя Маркуся на Синоді Українських Католицьких Єпископів у Римі, 1 жовтня 1969 року.

Блаженніший наш Первоієрарше і Господарю дому цього, Високопреосвященніші Митрополите і Архиєпископи, Преосвященні і Боголюбиві Єпископи, Всечесніші Духовні Отці, Члени Синоду Українських Католицьких Єпископів!

Українська Католицька Церква на роздоріжжі /Стаття третя/

Частина перша Частина друга Наявний фермент, а подекуди й болючі конфлікти міх мирянами й духівництвом, в рядах колись зразково зорганізованої і впорядкованої Української

Українська Католицька Церква на роздоріжжі /Стаття друга/

Стаття перша Коли велика частина українського духовенства на чужині, коли вірні нашої Церкви, коли й частина нашого єпископату хочуть рятувати нашу Церкву тут,

Українська Католицька Церква на роздоріжжі /Стаття перша/

Не віднині наша суспільність затривожена сучасним і майбутнім Української Католицької Церкви, зокрема тієї її частини, яка сьогодні оформлена поза Україною та тільки єдина