Свіжий номер

1(501)2024

Час ставати сильнішими

Стати автором

Каталог Василіянського Чину Святого Йосафата*

(УПБ, Рим) — З нагоди століття добромильської реформи Головний Заряд Отців-Василіян у Римі видав в українській та латинській мовах свій черговий каталог, над яким працювали о. протоархимандрит Ісидор Патрило, ЧСВВ, о. Володимир Бурко, ЧСВВ, і відповідальний редактор о. Порфірій Підручний, ЧСВВ. На першій сторінці зображена світлина Папи Івана Павла II з василіянською братією, яку він прийняв на приватній авдієнції 9 липня 1982 р. Каталог прикрашений численними фотографіями. Головно цінними є фото василіянських манастирів в Україні й країнах Східньої Европи.

Під сучасну пору сім владик Української Католицької Церкви є членами василіянського чину. Всіх василіянських провінцій (протоігуменатів) є вісім: галицька, закарпатська (св. Миколая), румунська, мадярська, чехо-словацька, американська, бразілійська і канадська. Існує одна віце-провінція — арґентінська.

В галицькій провінції в 1939 р. працювало 366 василіян, з яких сьогодні ще живуть 29 отців. В закарпатській провінції в 1949 р. працювало 47 ченців, з яких сьогодні ще живуть сім. В румунській провінції до 1948 р. було 72 монахів, з яких тепер живуть шість. В мадярській провінції було в 1949 р. 35 монахів, яких тепер живе сім. В чехословацькій провінції в 1949 р. було 27 ченців, а тепер їх живе чотири. Із зрозумілих причин не подано нового доросту. Василіянська делеґатура в Польщі начислює сьогодні 17 ченців, а в Югославії працює під сучасну пору троє василіян.

15 жовтня 1983 р. в американській провінції працювало 50 монахів, а до бразілійської провінції належало 132 ченців. До канадської провінції причислені 62 монахів, двоє з яких працює у Великій Брітанії, а до аргентинської віце-провінції належить 13 монахів. Тридцять двоє василіянських ченців є залежні безпосередньо від Генеральної Курії в Римі.

Отже, всіх василіян у вільному світі є 344, з яких 208 є священиками, 3 — дияконами, 106 — схоластиками, а 28 — братами.

В 1978-83 pp. померло 37 василіянських монахів.

При кінці каталогу подано список усіх усопших членів Чину від 1882 до 1983 року — разом 433 ченців, як також список всіх протоархимандритів від Йосифа Вельямина Рутського (1617 р.) аж по нинішній день.

Цей каталог напевне послужить кожному історикові Української Католицької Церкви.

* «Вісті з Риму», січень 1984 р.

Поділитися: